Sudan del Sud: les pluges agreugen l'amenaça de la fam

Amb les pluges, el risc de malaltia augmenta i s'agreuja la situació de les persones desplaçades per la violència al camp de desplaçats de Mingkaman.

El treball d'UNICEF se centra ara en donar resposta als milers d'infants que necessiten ajuda i per intentar evitar la fam imminent al Sudan del Sud.

A l'abril, més de 38.000 persones van fugir dels enfrontaments a Bentiu i es van refugiar en aquest camp. Més de vint nens moren aquí cada setmana com a resultat de malalties prevenibles com la diarrea, la malària, la pneumònia complicades totes per la desnutrició aguda.

Les dones embarassades pareixen cada dia aquí sense les cures i les condicions necessàries.

SudAn del SuD: Els iNFANTS, Els mÉs vulnerables

UNICEF treballa en la millora dels centres de salut i de l'accés a les cures prenatals i postnatals als camps de refugiats per reduir el nombre de morts de dones i nens. Però les pluges i les inundacions són un gran obstacle per al treball humanitari amb els infants, que un cop són els més vulnerables. 
 
Si no s'intensifiquen els programes nutricionals, 50.000 nens podrien morir de desnutrició. Al voltant de 235.000 infants necessitaran tractament contra la desnutrició aguda greu aquest any, el doble que l'any passat. 
 
A més, uns 675.000 nens necessitaran tractament contra la desnutrició aguda moderada. Fins ara, a causa de les difícils condicions, la comunitat humanitària només ha pogut arribar al 10% d'aquests nens amb el tractament que necessiten. 
 
Ajuda a evitar la fam al Sudan del Sud.