Sudan del Sud: 1 de cada 5 morts pel còlera és un infant

El brot de còlera al Sudan del Sud segueix amenaçant la vida de milers d'infants. Ja s'han registrat 700 casos d'aquesta malaltia, que ha causat 32 morts. D'elles, 1 de cada 5 correspon a infants menors de 5 anys. 

En aquesta complicada situació, l'educació juga un paper clau per aturar el brot de còlera al Sudan del Sud. Per això, des d'UNICEF estem treballant ambnens i professors de tot el país per sensibilitzar sobre com prevenir la malaltia.

"El còlera és una malaltia mortal que afecta de manera desmesurada els nens petits", va dir el representant d'UNICEF al Sudan del Sud, Jonathan Veitch. "Una de les formes més contundents de respondre a aquest brot és donant als nens en edat escolar la informació ieines que necessiten per protegir-se a si mateixos i a les seves famílies".

SUDaN DEL SUd: VISITeM ESCoLeS PeR INFORMAR SOBRE CoM PREVENIR EL CòLERA

Ecuatoria Central, la zona afectada pel brot, els alumnes i els professors de les escoles properes als focus de còlera ens han convidat a fer visites als col·legis per conscienciar sobre els principals factors de risc. Fins ara, ja hem portat informació a1.340 alumnes i 30 professors. El nostre objectiu és arribar a 150 escoles.

A UNICEF, i al costat de l'OMS i el Ministeri de Sanitat, estem treballant a tot el país per posar les escoles al capdavant de la resposta. Alumnes i professors estan rebent formació sobre pràctiques higièniques com la importància del rentat de mans amb sabó i unamanipulació segura dels aliments.

En els nostres espais amics de la infància, elsinfants reben formació i se'ls anima a traslladar-la a amics i familiars. Aquesta és una mesura important, ja que al Sudan del Sud el 70% dels adults no sap llegir o escriure. També estem difonentmissatges de prevenció a la ràdioi penjant cartells en llocs públics.

 

SUDaN DEL SUd: eLS CENTReS DE SALUt, Molt AFECTAtS PEL CONFLICTe

A més, estem enfortint els serveis de salut, especialment debilitats en les zones de conflicte. Veitch va advertir que si aquest brot s'expandeix per aquestes zones, la manca de centres de salut operatius podria portar a unapèrdua devastadora de vides. Actualment184 instal·lacions sanitàries han tancat o han estat destruïdes en les zones afectades pel conflicte.

"És una carrera contrarellotge per prevenir la propagació del còlera pel riu Nil, especialment durant l'estació de pluges. Ara la nostra prioritat és arribar als nens més vulnerables que necessiten amb urgència aigua potable ivacunes", va dir Veitch

Necessitem ajuda urgent per aturar el brot i mantenir fora de perill els infants del Sudan del Sud.