#StopMGF: 200 milions de nenes i dones han patit mutilació genital femenina

Almenys 200 milions de nenes i dones al món són víctimes de la mutilació genital femenina, segons un informe que des d'UNICEF hem publicat amb motiu del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, que se celebra el 6 de febrer.

L'informe La mutilació genital femenina: una preocupació mundial posa de manifest que la meitat de les afectades viuen en 3 països: Egipte,Etiòpia i Indonèsia. No obstant això, l'ablació és un problema de drets humans a tot el món.

"La mutilació genital femenina difereix entre regions i cultures, i hi ha algunes formes que impliquen riscos potencialment mortals per a la salut. En tots els casos, violaels drets de les nenes i les dones. Tots hem d'incrementar esforços —els governs, els professionals de la salut, els líders comunitaris, els pares i mares, i les famílies— pereliminar aquesta pràctica", diu la directora executiva adjunta d'UNICEF, Geeta Rao Gupta.

#STOPMGF: 44 MILiONS DE Nenes MENORS DE 14 AnyS SóN VÍCTIMeS DE l'ABLACIÓ 

Aquesta terrible pràctica afecta 44 milions de nenes menors de 14 anys. En molts països la majoria de les nenes van patir l'ablació abans d'arribar al seu cinquè aniversari.

El 2015, 70 milions de dones i nenes més que el 2014 van patir l'ablació. Això s'explica per l'augment de població en alguns països i al fet que, a mesura que es disposa de més dades sobre l'abast de la mutilació genital femenina, augmenta l'estimació del nombre total de nenes i dones que l'han patit. Ara mateix hi ha 30 països que tenen dades representatives a nivell nacional sobre la mutilació.

"Determinar la magnitud de la mutilació genital femenina és essencial per eliminar la pràctica. Quan els governs recopilen i publiquen les estadístiques nacionals es troben en una millor posició per entendre l'abast del problema i accelerar els esforços per protegir els drets de milions de nenes i dones", va dir Rao Gupta.

En els últims anys s'han incrementat considerablement els esforços per eradicar aquesta pràctica. Les taxes de prevalença de la mutilació genital femenina han disminuït entre les nenes de 15 a 19 anys, com reflecteix el descens d'un 41 % aLibèria, d'un 31 % a Burkina Faso, d'un 30 % a Kenya i d'un 27 % aEgipte en els últims 30 anys.

#STOPMGF: LeS AFECTADeS PeR L'ABLACIÓ AUgMENTARaN EN eLS PRopers 15 AnyS

Cada vegada són més els pobles i localitats que se sumen públicament al rebuig de l'ablació. Des del 2008 més de 15.000 comunitats i districtes en 20 països han declarat públicament l'abandonament de la mutilació genital femenina (2.000 l'any passat). A més, 5 països han aprovat lleis que penalitzen la pràctica.

Les dades també indiquen la desaprovació generalitzada de la pràctica, ja que la majoria de les persones dels països on existeixen dades sobre la mutilació genital femenina pensen que s'ha d'eliminar. Entre elles, gairebé dues terceres parts són nens i homes.

Però aquests progressos no són suficients a causa delcreixement de la població. Si segueix el ritme actual, el nombre de nenes i dones sotmeses a la mutilació genital femenina augmentarà considerablement en elspropers 15 anys.

Des d'UNICEF, juntament amb el Fons de Població de les Nacions Unides, portem el major programa mundial per a l'eliminació de la mutilació genital femenina. Treballem amb els governs, les comunitats, els líders religiosos i altres aliats per posar fi a la pràctica.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible per el 2030 inclouen l'eliminació de la mutilació genital femenina. Tot sembla indicar que el compromís de la comunitat internacional per posar fi a l'ablacióés més forta que mai.