Starwood recolza programes d'educació a Pakistan i Romania

Dins del seu programa de Responsabilitat Social Corporativa, la cadena d'hotels Starwood recolza a UNICEF a través de dues grans iniciatives d'àmbit internacional. La iniciativa Road to Awareness, on els empleats són els protagonistes i Chek Out for Children, que compleix 15 anys i està dirigida als clients de la companyia.

Els empleats de la cadena d'Hotels Starwood a Espanya han organitzat diferents activitats durant l'any 2011. A través de carreres ciclistes amateur (Hotel Sheraton en Gran Canària), spinning (W Hotel a Barcelona) o rasclets solidaris (Hotel María Cristina a Sant Sebastià), han aconseguit superar la xifra de 50.000 euros per recolzar els projectes d'UNICEF.


A més, gràcies a la iniciativa Check out for Children, que es duu a terme en més de 300 hotels a tot el món, els clients de la cadena hotelera a Espanya han contribuït amb 68.000 euros a UNICEF. Amb els fons aconseguits en ambdues iniciatives es recolzaran elsprogrames d'educació d'UNICEF a Pakistan i Romania.

La educació, clau per a trencar el cercle de pobresa

L'educaciócontribueix a millorar les condicions de vida i eradicar el cercle de pobresa que sofreix la infància al món en desenvolupament. Una de les prioritats del treball d'UNICEF en els més de 150 països en els quals treballa és aconseguir que l'educació sigui una realitat per a tots els nens i nenes.


En el sud de Paquistán, en Sindh, una zona molt afectada per les inundacions de 2010, UNICEF està proporcionant material escolar per 8 escoles que beneficien a 1.600 nens. A més s'estan creant espais d'educació preescolar per a nens de 3 a 5 anys.

A Romania on a causa de la pobresa i discriminació més de 400.000 nens no van a escola, s'estima que el 95% dels nens Romanís (d'ètnia gitana) no arriben a l'educació secundària. A les zones romanís més pobres s'està equipant a 50 escoles amb mobiliari, pissarres, equips d'esports i ordinadors. A més, s'està treballant en la sensibilitzant a les comunitats locals Romanís sobre la importància que els nens acudeixin a l'escola per prevenir problemes d'exclusió social.