Situar als nens en el centre de la cooperació espanyola

En el marc de la Setmana de Lluita contra la Pobresa, UNICEF Espanya s'ha unit amb altres organitzacions per demanar a la cooperació espanyola que presti a la infància una atenció prioritària en els processos de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD).

Les organitzacions que participen, a més d'UNICEF Espanya, són la Plataforma d'Infància, Acció contra la Gana, Ajuda en Acció, Entreculturas, Projecte Solidari, World Vision International, Pla Espanya i Save the Children. Totes elles afirmen que els nens no han de ser un beneficiari indirecte de la cooperació espanyola, sinó unprotagonista amb necessitats i drets que han de tenir-se en compte. Parar esment a la infància és una manera eficaç per avançar en el compliment dels Objectius del Mil·lenni il'erradicació de la pobresa, afirmen les organitzacions. El Pla Director de la Cooperació Espanyola 2009-2012 reconeix que: “La primera infància és el moment més oportú per fallir el cicle de la pobresa i les
desigualtats de gènere, aplicant propostes operatives i solucions a futur”. Realitats que requereixen atenció urgent * La desnutrició està relacionada amb una tercera part de la mortalitat infantil anual.
* Cada any moren abans de complir els cinc anys al voltant de7,6 milions de nens per malalties fàcilment prevenibles o curables.
* Prop de 300.000 nens i nenes han estat obligats a participar en més de 30 conflictes armats en diferents parts del món.
* Hi ha 67 milions de nens sense escolaritzar.
* 150 milions de nenes i 73 milions de nens s'han vist obligats a mantenir relacions sexuals forçoses o han estat víctimes d'altres formes de violència i explotació sexual