Regal Blau d'UNICEF, una baula imprescindible de la cadena humanitària

Una baula imprescindible de la cadena humanitària

Per Cristina Ribes, Responsable d'Aliances en Comunicació d'UNICEF Espanya


Quan entrem al magatzem central de subministraments d'UNICEF a Copenhaguen, no som conscients de la magnitud de tot el que es gestiona des d'aquí. Visitem, amb la model i presentadora Nieves Álvarez, el centre neuràlgic d'UNICEF: el magatzem humanitari més gran del món.

Els productes emmagatzemats aquí, a Copenhaguen, representen només el 5% del volum total que mou UNICEF cada any a tot el món. La resta es gestiona directament des dels proveïdors als països de destinació per estalviar despeses d'emmagatzematge.

La Nieves Álvarez està sent testimoni d'excepció de com es coordina des d'aquí l'enviament dels productes que empra UNICEF en els seus programes a favor de la infància més vulnerable. L'ambient que es respira ens contagia a tots aviat. La Nieves s'amara de tota la informació que li anem proporcionant i està aclaparada per les xifres, l'impacte del nostre treball en la vida dels infants, i les històries que ens van explicant al llarg de tot el recorregut.

És interessant saber que l'equip logístic està format per persones de gairebé totes les nacionalitats del món. La raó és senzilla: si hi ha una emergència en un país, envien al logista d'aquesta nacionalitat, perquè en disposar de passaport no necessitarà esperar la concessió del visat, evitant demores en l'operació humanitària.

També ens expliquen que amb la resposta als afectats pelterratrèmol a Haití i la fam a la Banya d'Àfrica, estaven completament desbordats, i quevan implicar a familiars i amics a la cadena de muntatge dels kits d'emergència per poder enviar com més aviat els subministraments.

Baixem a les cadenes de muntatge on els operaris estan muntant kits de primers auxilis i la Nieves s'uneix a ells per introduir gases, benes i betadine que en breu sortiran camí a Zimbabwe.
 

Tu eLS REGALeS, NOSaltres ELS ENVIeM ALS infants

I això és el Regal Blau d'UNICEF: subministraments reals, com els que la Nieves té a les seves mans, i molts més com aliment terapèutic, vacunes, llapis, que es poden adquirir a la botiga d'UNICEF. És molt senzill: tu els regales a algú, i nosaltres els enviem als nens que més ho necessiten. Perquè també tu pots ser part d'aquesta cadena.

El 2011 es van distribuir subministraments a més de 140 països, dels quals 78 es trobaven en situació d'emergència humanitària. A quants arribarem aquest any?