Pneumònia i diarrea, causes de mortalitat infantil

Un nou informe d'UNICEF destaca l'enorme potencial de centrar en la pneumònia i la diarrea -les dues principals causes de mortalitat de nens menors de cinc anys- té per reduir la bretxa de supervivència infantil entre els més rics i els més pobres.

"Sabem el que funciona contra la pneumònia i la diarrea, les dues malalties que colpegen amb més duresa els més pobres", va dir Anthony Lake, Director Executiu d'UNICEF. "L'ampliació d'intervencions senzilles podrien superar dos dels majors obstacles per augmentar la supervivència infantil, ajudar a donar a cada nen una oportunitat justa per créixer i prosperar".

2 milions de nens moren a l'any per diarrea i pneumònia

La pneumònia i la diarrea són la causa d'aproximadament un terç de les morts de nens menors de cinc anys a nivell mundial - o més de 2 milions de vides cada any. Gairebé el 90 per cent de les morts per pneumònia i diarrea es produeixen a l'Àfrica subsahariana i sud d'Àsia, d'acord amb l'informe Pneumònia i diarrea: lluita contra les malalties més mortíferes per als nens més pobres del món.
La prevenció i els tractaments per a ambdues malalties sovint es superposen i inclouen mesures tan bàsiques com incrementar la cobertura de vacunes, fomentar la lactància materna i el rentat de mans amb sabó, l'ampliació de l'accés a l'aigua potable i sanejament, la distribució de sals de rehidratació oral als nens amb diarrea i antibiòtics als nens amb pneumònia bacteriana.
El potencial per salvar la vida dels nens és enorme si s'augmenten les intervencions provades i efectives per a la pneumònia i la diarrea fins arribar als nens més desfavorits. L'informe afirma que les vides de més de 2 milions de nens podrien salvar-se en els 75 països amb major índex de mortalitat si tota la població de nens menors de cinc anys de cada país rebessin la cobertura ja assolida pel 20 per cent més ric d'aquests països.

Necessitat d'ampliar les intervencions

Als països en desenvolupament, els pobres tenen menys probabilitats que els rics de rebre aquestes intervencions que salven vides. 
Menys d'un terç dels nens amb pneumònia reben antibiòtics i només un terç dels nens que pateixen diarrea reben sals de rehidratació oral. Una de les formes més simples i efectives per protegir els nadons de les malalties és la lactància materna exclusiva. No obstant això, menys del 40 per cent dels nens menors de sis mesos en els països en desenvolupament reben llet materna exclusivament.
L'informe mostra que la majoria dels països de baixos ingressos han introduït la vacuna contra l'Haemophilus influenza tipus b (Hib). A més, s'estima que els països de baixos ingressos necessiten amb urgència introduir les vacunes antineumocócicas combinades en els programes rutinaris d'immunització. 

Les innovacions també ajuden en la lluita per la supervivència. El zinc i les pastilles d'amoxicil·lina, fetes específicament per a nens, i sals de rehidratació oral amb sabors són més agradables per als nens. A més, els nous usos de la tecnologia mòbil i els SMS permeten als treballadors de la salut arribar a les comunitats remotes i altres àrees on els nens corren un major risc.
"La innovació ha ajudat a salvar milions de vides. Pot i en salvarà moltes més", va dir Lake.

L'informe d'UNICEF es publica poc abans de la posada en marxa d'una important iniciativa global sobre supervivència infantil a Washington DC, els dies 14 i 15 de juny, convocada pels governs d'Etiòpia, Índia i Estats Units amb 700 líders i experts mundials del govern, el sector privat i la societat civil.