Nigèria: #BringBackOurGirls

Avui fa un mes del segrest de més de 200 nenes a Nigèria: un ultratge i una violació de dos drets fonamentals dels infants: a l'educació i a la protecció.

UNICEF ja ha demanat públicament i de forma reiterada als segrestadors que tornin immediatament les nenes sanes i salves a les seves famílies.

I no es tracta d'un fet aïllat. A UNICEF li preocupa els constants atacs a escoles a Nigèria, on 10 milions d'infants no van a l'escola. El nombre de nenssense escolaritzar més alt de tot el món.

1 de cada 3 nens en edat d'assistir aeducació primària no està matriculat a l'escola. En el cas de l'educació eecundària és 1 de cada 4.

A Nigèria, el doble de nenes que de nens estan fora de l'escola i en algunes parts del país només el 5% de les dones joves més pobres sap llegir i escriure. Per això, és especialment dolorós que els segrestadors al·leguin que les nenes han estat segrestades per impedir-los assistir a l'escola.

En aquestes circumstàncies, en què dotzenes d'escoles han estat atacades o cremades, és extremadament difícil l'accés a l'educació. Només en els últims tres mesos 15.000 infants del nord de Nigèria han deixat d'anar a classe.

Tràfic de nenes: 1,2 MILiONS D'infants cauen EN MANS DE xarxES DE TRàfic CADA Any

El segrest d'aquestes nenes ha generat una onada de suport massiu a tot el món i ha visibilitzat un problema que passa cada dia.

Cada any, 1,2 milions d'infants cauen en mans de xarxes de tràfic de persones. La majoria són captats per serprostituïts o explotats sexualment.

Si es fa un càlcul ràpid, la dada que resulta és terrible: cada dia 329 nenes, nens i adolescents cauen en xarxes de tràfic de persones.

El tràfic de menors ésfreqüent, com també ho són els actes violents contra escoles i estudiants en diversos països del món. En els últims anys s'han registrat atacs a centres escolars, docents i estudiants de 40 països.

Per això des d'UNICEF seguimdemanant que les nenes segrestades a Nigèria siguin alliberades i retornades a casa:#BringBackOurGirls es demana al llarg de tot el món.

Ajuda'ns a protegir els nens i nenes per evitar que caiguin en l'abús, l'explotació i la violència!