Meliá aconsegueix més de 700.000 euros per a projectes contra l'explotació sexual infantil

Uns dos milions de nens pateixen explotació sexual, ja sigui mitjançant la prostitució o la pornografia. Acabar amb això requereix de la cooperació internacional, regional i nacional. La companyia hotelera espanyola Meliá Hotels International ha aconseguit des de finals de 2010 un total de 778.000 euros per a projectes de prevenció de l'explotació sexual infantil.

Els fons, obtinguts amb la col·laboració delsclientsempleats de lacompanyia, supera l'objectiu final de 600.000 euros per als tres anys de vigència del conveni que Meliá i UNICEF Espanya van subscriure a finals de 2010.

Els fons es destinaran a finançar un projecte de protecció contra l'explotació sexual comercial infantil a República Dominicana. Així mateix, els diners recaptats per Meliá als països en desenvolupament es faran servir en programes de protecció infantil d'UNICEF al propi país.

Dels 35 països als que la companyia gestiona hotels, destaca la intensa implicació dels hotels situats a Espanya, Puerto Rico, Alemanya, Francia, Itàlia i Regne Unit. A més, fruit de la tasca constant de sensibilització, Meliá Hotels International i UNICEF Espanya han activat plans conjunts als hotels d'Àsia, Àfrica i Amèrica.

El 90% dels hotels de la cadena ha contribuït a aconseguir el 80% del total dels fons a través de l'anomenat "check-in solidari", iniciativa per la qual el client és convidat a donar un euro a UNICEF Espanya per la seva primera nit d'estància a l'hotel. El 20% restant procedeix de contribucions directes dels empleats i d'accions puntuals desenvolupades als hotels.

EL COMPROMís DE LeS EMPRESeS

"Aquest extraordinari balanç recompensa àmpliament el nostre esforç i ens ratifica la importància de que les empreses ens comprometem donant als milions de clients i empleats que confien en nosaltres a tot el món l'oportunitat de ser copartícips de projectes com aquest, amb el suport d'UNICEF Espanya", ha assenyalat el Vicepresident de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.
 
"Mai podriem complir el nostre compromís estratègic a llarg termini contra l'explotació sexual infantil sense empreses líders. I l'aliància entre UNICEF i Meliá Hotels International és un exemple meravellós d'això", ha afirmat la Directora Executiva d'UNICEF Espanya, Paloma Escudero, recordant que Meliá va ser la primera empresa espanyola que va signar al 2006 el Codi de Conducta per a la protecció de la infància front l'explotació sexual.