L'Estat Mundial de la Infància (EMI) en dades

L'informe més important que publica UNICEF cada any, l'Estat Mundial de la Infància, ens apropa les DADES més importants sobre la situació de la infància.

Posa en relleu la importància de les dades en el progrés dels infants i la desigualtat en l'accés als serveis i la protecció que danya les vides de molts nens.

L'Estat Mundial de la Infància (EMI) 2014 significa la base del treball d'UNICEF i marca la pauta del seu desenvolupament per prioritzar lesàrees més importants. En resum, per protegir tots els drets de tots els infants a tot arreu.

"Com resolem els problemes més grans en el món? Per on comencem? Per les dades per conèixer la situació.

90 milions d'infants van sobreviure al seucinquè aniversari, no ho haurien fet de mantenir-se les taxes de mortalitat infantil de 1990.

La desnutrició crònica s'ha reduït en un37% des de 1990.

En un sol any, el percentatge d'infants registrats en néixer va passar del 6% al41% en un districte de la República Democràtica del Congo.

La mortalitat infantil s'ha reduït un47% entre el 1990 i el2012: de 12,6 milions de morts anuals de nens menors de cinc anys a 6,6 milions. O el que és el mateix, s'ha salvat la vida d'uns90 milions d'infants, una quantitat que equival a la població total de nens menors de cinc anys que viuen actualment a tota la Unió Europea, els Estats Units, Canadà , Rússia i tota l'Amèrica del Sud.

PeR A UNICEF CADA infant CompTA

Les dades són coneixement i el coneixement és poder.

A UNICEF utilitzem les dades per impulsar elcanvi.

Utilitzem les dades per identificar els problemes que afecten els infants.

Utilitzem les dades per entendre la magnitud dels problemes.

Les dades ens mostren fins on hem arribat a aconseguir que els infants tinguin més salut i seguretat.

Les dades ens mostren que molts es queden enrere, més de 30 milions d'infants en edat escolar no reben educació primària.

Uns 18.000 infants moren cada dia, la majoria per causes prevenibles.

Les nostres dades impulsen els responsables de les polítiques i a les comunitats a prendre mesures.

A UNICEF ens prenem els números molt seriosament, perquè tots els infants compten.