Les empreses i els drets de la infància

Pacte Mundial, UNICEF i Save the Children han presentat els Drets de la Infància i Principis per a Empreses, una petició al món empresarial perquè augmenti els seus esforços en el respecte i suport dels drets dels infants en l'àmbit laboral, als mercats i en la comunitat.

Cobrint un ampli ventall de temes clau, des de les pitjors formes de treball infantil a pràctiques de màrqueting o al paper de les empreses a l'hora de proporcionar ajuda als nens afectats per emergències,els Principis demanen a les empreses de tot el món que defensin els drets de la infància en les seves polítiques empresarials i que prenguin mesurades per avançar en l'àmbit d'aquests drets.

Els Principis contenen un ampli ventall de mesures, dirigides a les empreses, per prevenir i gestionar impactes adversos relacionats amb les seves activitats i relacions, i maximitzar impactes positius en les vides dels nens.

Pretenen servir de referència per a activitats empresarials relacionades amb la infància, i per promoure la col·laboració entre les múltiples parts interessades. Són aplicables a qualsevol activitat empresarial, independentment de la seva grandària, sector, localització, propietat o estructura.

COMPROMÍS DE LES EMPRESES AMB ELS infants


El Secretari General ha afegit que “les empreses, cada vegada més, reconeixen la seva responsabilitat de respectar els drets dels membres més joves de la nostra societat. A més, moltes empreses estan compromeses amb els nens i treballen amb governs i societat civil per avançar en els drets de la infància. Quan a infants es refereix, tots hem de fer més”.

Els governs a tots els nivells tenen el deure protegir, respectar i complir amb els drets dels infants. No obstant això, tots els actors socials, incloent empreses i societat civil, han de complir amb les respectives lleis nacionals i estàndards internacionals sobre drets d'infància.

DRETS DE LA INFÀNCIA I PRINCIPIS PER A EMPRESES
  1. Complir amb la seva responsabilitat de respectar els drets de la infància i comprometre's a recolzar els drets humans dels infants 
  2. Contribuir a l'eliminació de les pitjors formes de treball infantil en qualsevol tipus de negoci o activitat empresarial 
  3. Oferir un treball digne a joves treballadors, pares i persones que tinguin infants  al seu càrrec 
  4. Assegurar la protecció i seguretat dels infants  en qualsevol activitat empresarial i en les instal·lacions d'aquesta activitat 
  5. Assegurar que els productes i serveis siguin segurs i que recolzin els drets dels infants 
  6. Utilitzar tècniques de màrqueting i publicitat que respectin i recolzin els drets dels infants  
  7. Respectar i recolzar els drets de la infància en relació amb el medi ambient i l'adquisició i l'ús de terres 
  8. Respectar i recolzar els drets dels infants  en l'establiment de mesures de seguretat 
  9. Ajudar a protegir als infants  afectats per emergències
  10. Reforçar els esforços de governs i comunitats per protegir els drets dels infants