Lake agraeix a Espanya el seu suport al treball d'UNICEF

El Director Executiu d'UNICEF, Anthony Lake, ha expressat la seva gratitut al Govern d'Espanya i a la societat espanyola per el suport rebut en matèria de cooperació i ha fet una crida per situar als nens al centre de les polítiiques públiques espanyoles.

Aquestes declaracions s'han relitzat durant les reunions que Lake ha mantingut amb el Secretari d'Estat de Serveis Socials i Igualtat,Juan Manuel Moreno, i el Secretari d'Estat d'Assumptes Exteriors, Gonzalo de Benito, en les que també van participar laDirectora General de Família i Infància,Salomé Adroher; la Presidenta d'UNICEF Espanya, Consuelo Crespo, i la seva Directora Executiva, Paloma Escudero.


El Director Executiu d' UNICEF va agraïr especialment laimplicació dels espanyols amb la organització, subratllant el fet de que el total dels socis d'UNICEF en el món ( aproximadament 2,5 milions), un 10% són d'Espanya. Aqust suport certifica la confiança que els ciutadans espanyols tenen en el treball d'UNICEF per els drets de la infància en el món. En les diferents reunions celebrades, els representants del Govern han assegurat que Espanya mantindrà el seu compromís amb la infància, així com la seva voluntat de cooperació amb UNICEF. El Secretari d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Juan Manuel Moreno, va assenyalar que la infància és i serà un dels pilars fonamentals de les polítiques socials del Govern, sense que la crisi sigui motiu de minva d'aquest compromís.