La situació educativa de la comunitat gitana a Espanya, a estudi

UNICEF Espanya i la Fundación Secretariado Gitano (FSG) han firmat un conveni per la realització d'un estudi sobre la situació educativa del alumnat gitano espanyol en l'Educació Secundària.

Aquest conveni obeeix al mutu interès d'ambdues organitzacions de conèixer la realitat d'un dels col · lectius infantils més exposats a la vulnerabilitat i l'exclusió, específicament en l'àmbit educatiu, i poder desenvolupar propostes per a l'accés a l'educació en condicions d'equitat i reduir els alts nivells d'abandonament escolar entre els nens i adolescents gitanos.

L'estudi, finançat per UNICEF Espanya i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i amb la col · laboració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, estarà disponible el primer trimestre de 2013.

L'objectiu d'aquest estudi és conèixer a fons la situació educativa de la comunitat gitana a Espanya en l'etapa de Secundària i poder comparar les dades resultants amb les disponibles per al conjunt de la població escolar espanyola.
 
La situació educativa de la població gitana espanyola (al voltant de 725.000 persones) ha millorat notablement en els últims 30 anys. Pràcticament la totalitat de l'alumnat gitano està escolaritzat en l'etapa d'educació primària, però encara queda molt per fer.

Els principals problemes als quals donar resposta són: l'abandonament primerenc de l'escola (8 de cada 10 alumnes gitanos que comencen l'ESO l'abandona abans de finalitzar), els alts índexs d'absentisme o desfasament curricular, i la seva no continuïtat en el procés de formació reglada.