A situación educativa da comunidade xitana en España, a estudo

UNICEF España e a Fundación Secretariado Xitano (FSG) asinaron un convenio para a realización dun estudo sobre a situación educativa do alumnado xitano español en Educación Secundaria.

Este convenio obedece ao mutuo interese de ambas as dúas organizacións de coñecer a realidade dun dos colectivos infantís máis expostos á vulnerabilidade e a exclusión, especificamente no ámbito educativo, e poder desenvolver propostas para o acceso á educación en condicións de equidade e reducir os altos niveis de abandono escolar entre os nenos e adolescentes xitanos. O estudo, financiada por UNICEF España e o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, e coa colaboración do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, estará dispoñible no primeiro trimestre de 2013.O obxectivo deste estudo é coñecer a fondo a situación educativa da comunidade xitana en España na etapa deSecundaria e poder comparar os datos resultantes cos dispoñibles para o conxunto da poboación escolar española

 
A situación educativa da poboación xitana española (ao redor de 725.000 persoas) mellorou notablemente nos últimos 30 anos. Practicamente a totalidade do alumnado xitano está escolarizado na etapa de educación primaria; non obstante, aínda queda moito por facer. Os principais problemas aos que dar resposta son: o abandono temperán da escola (8 de cada 10 alumnos xitanos que empezan a ESO abandona antes de finalizar), osaltos índices de absentismo ou desfase curricular, e a súa non continuidade no proceso de formación regulada.