“La pobresa infantil és un dels temes més preocupants als països desenvolupats”

“Per a UNICEF, la pobresa infantil és un dels temes (si no el tema) més preocupants a l'actualitat als països desenvolupats”.

Amb aquestes paraules, la presidenta d'UNICEF Espanya, Consuelo Crespo, ha presentat al Senat l'informe La Infancia en España. El impacto de la crisis en los niños.

En una compareixença al Senat davant la comissió especial d'estudi sobre les noves formes d'exclusió social com a conseqüència del fort increment de la desocupació, Consuelo Crespo va fer un repàs de les principals dades i recomanacions de l'informe que UNICEF Espanya va presentar al maig. Els membres d'aquesta comissió especial han assenyalat que incorporaran el document a les sevesConclusions Finals al gener.
 
"Ara, a Espanya la pobresa infantil té rostre de nen", va recordar. La pobresa infantil al nostre paísafecta gairebé 2,3 milions de menors d'edat, amb un percentatge el 2011 del 27,2% (enfront del 21,8% de la població general). Ha crescut en gairebé 300.000 infants des de 2008, any de començament de la crisi, i des de 2010 els nens són el grup d'edat més pobra, superant amb molta diferència els majors de 65 anys.

"Algunes de les conseqüències [de la pobresa infantil] les estem veient ja a curt termini: el creixement de la pobresa a les estadístiques, elsdesnonaments que impliquen famílies amb infants, la creixent presència de nens als menjadors socials, les dificultats amb el material escolar als centres educatius...", va subratllar Consuelo Crespo.

"Una educació deficient, una mala nutrició o vigilància de la salut en la infànciapoden condicionar el benestar present i futur de la persona, però també el benestar social i material de tots nosaltres, com a regió i com a país", ha afegit.
 

LA LlUitA CONTRA LA POBREsA INFANTIL NECESsITA VOLUNTAt POLíTICA

Per a UNICEF Espanya, la lluita contra la pobresa infantil "es pot abordar, amb voluntat política, amb informació, amb coordinació i amb la participació de les famílies i dels mateixos infants".

En aquest sentit, va enumerar les propostes de l'informe, entre les quals destaquen: protegir les inversionsdestinades a la infància, posar als nens i les seves famílies en el nucli de les decisions polítiques, millorar la coordinació, l'eficàcia i la coherència en la gestió de la salut, l'educació, la protecció de la infància i la lluita contra la pobresa, i elaborar unPla Nacional contra la Pobresa Infantil.