“La inversió en, amb i per a la dona té un impacte transformador”

"La inversió en la dona, amb la dona i per a la dona té un impacte veritablement transformador en la realitat en què vivim, a més d'un important efecte multiplicador". Amb aquestes paraules, la presidenta d'UNICEF Espanya, Consuelo Crespo, va destacar el paper de la dona en la "construcció de societats fortes i cohesionades", durant el lliurament del premi a la millor empresària i directiva de Navarra.

Referint-se a la Cooperació per al Desenvolupament, va destacar que "l'exercici dels drets de la dona no és només un bé en si mateix".
 
"No només potencia l'autonomia de la dona per superar la pobresa i desenvolupar-se plenament, sinó que millora la vida dels infants, les famílies, les comunitats i fins i tot dels propis països [...] Si volem respondre els grans desafiaments a què ens enfrontem en aquest context de crisi global, com la pobresa i la fam, la mortalitat infantil o la sostenibilitat ambiental, cal enfortir el paper de la dona en la presa de decisions i garantir el ple desenvolupament de les seves capacitats".
 
En aquest sentit, va demanar una "clara demostració de compromís polític, acompanyada de laidentificació d'accions i l'assignació de recursosper l'estat i la comunitat de manera transparent i sostenible, i avançar cap a mesures concretes i inversions sòlides que les facin efectives".
 
Segons la seva opinió, "cap argument contra la igualtat entre els gèneres basada en tradicions, costums, fonamentalismes i abusos de poder pot negar que els drets de la dona són bons per a la infància i bons per a tota la societat".
 
Per exemple, en l'àmbit laboral, quan les dones tenen possibilitats de contribuir econòmicament a la família, a través de l'educació i la capacitació o de l'accés a microcrèdits, aquestes recuperen la seva autoestima i es multiplica la seva capacitat per tirar endavant la seva llar, i això esreflecteix immediament en el desenvolupament dels fills.

Finalment, va felicitar les premiades i a l'Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA) per aquesta iniciativa, animant-les a seguir abanderant aquest canvi i encoratjant a moltes dones a lluitar per la seva autonomia i el seu desenvolupament en condicions d'igualtat.
 

AGRAïment A LA SOCIEtAt NAVARResa

Consuelo Crespo va voler aprofitar l'entrega de premis el 12 de desembre a  Pamplona per agrair “el compromís i el esforç de tota la societat navarresa, a través de les seves donacions o d'altres moltes accions concretes”. 
 
Sobre això, va recordar que prop de 4.000 persones són sòcies d'UNICEF a Navarra i va destacar elcompromís amb la infància de nombroses administracions públiques (Gobierno de Navarra, Federación Navarra de Municipios y Concejos, i l'Ayuntamiento de Pamplona) iempreses (Sendaviva, hipermercats E. Leclerc, Recinto Ferial de Navarra, etc.).

"En temps de crisi també es pot avançar (...) Tots hem de continuar esforçant-nos perquè aquests avenços aconseguits en la vida dels infants (com la reducció de la mortalitat infantil en un 41% en les últimes dues dècades, o la paritat a l'escola primària) continuïn", va assegurar.