"O investimento en, con e para a muller ten un impacto transformador"

"O investimento na muller, coa muller e para a muller ten un impacto real transformador na realidade que vivimos, ademais dun importante efecto multiplicador,". Con estas palabras, a Presidenta de UNICEF España, Consuelo Crespo, destacou o papel da muller na "construción de sociedades fortes e cohesionar", durante a entrega do Premio á Mellor Empresaria e Directiva de Navarra.

Referíndose á Cooperación para o Desenvolvemento, destacou que "o exercicio dos dereitos da muller non é só un ben en si mesmo"."Non só potencia a autonomía da muller para superar a pobreza e desenvolverse plenamente, senón que mellora a vida dos nenos, as familias, as comunidades e mesmo dos propios países (...) Se queremos responder aos grandes desafíos aos que nos enfrontamos neste contexto de crise global -como a pobreza e a fame, a mortalidade infantil ou a sostibilidade ambiental-, é necesario fortalecer o papel da muller na toma de decisións e garantir o pleno desenvolvemento das súas capacidades". Neste sentido, pediu unha "clara demostración de compromiso político, acompañada da identificación de accións e a asignación de recursos polo Estado e a comunidade de xeito transparente e sostible, e avanzar cara a medidas concretas e investimentos sólidos que as fagan efectivas". Na súa opinión, "ningún argumento contra a igualdade entre os xéneros baseada en tradicións, costumes, fundamentalismos e abusos de poder pode negar que os Dereitos da muller son bos para a infancia e bos para toda a sociedade".

Por exemplo, no ámbito laboral, cando as mulleres teñen posibilidades de contribuír economicamente á familia, a través da educación e a capacitación ou do acceso a microcréditos, estas recuperan a súa autoestima e se multiplica a súa capacidade para sacar adiante o seu fogar, e el reflíctese inmediamente no desenvolvemento dos fillos.Finalmente, felicitou ás premiadas e á Asociación de Mulleres Empresarias e Directivas de Navarra (AMEDNA) por esta iniciativa, animándoas a seguir abandeirando este cambio e alentando outras moitas mulleres a loitar pola súa autonomía e o seu desenvolvemento en condicións de igualdade.  
 
 

AGRADECeMENTO A SOCIEDAD NAVARRA

Consuelo Crespo quiso aproveitar a entrega de premios do 12 de decembro en Pamplona para agradecer “ocompromiso e o esforzo de toda a sociedade navarra, a través de sus donaciones o de outras moitas accións concretas”. 
 
Ao respecto, recordou que preto de 4.000 persoas son socias deUNICEF en Navarra e destacou o compromiso coa infancia de numerosas Administracións Públicas (Goberno de Navarra, Federación Navarra de Municipios e Concellos, e o Concello de Pamplona) e empresas(Sendaviva, Hipermercados E. Leclerc, Recinto Feiral de Navarra, etc.). "En tempos de crise tamén se pode avanzar (...)Todos debemos continuar co esforzo para que estes avances logrados na vida dos nenos [como a redución da mortalidade infantil nun 41% nas últimas dúas décadas, ou a paridade na escola primaria] continúen", asegurou.