La infància com a prioritat política: 15 propostes per a les eleccions municipals a Catalunya

Amb motiu de les eleccions municipals, UNICEF Comitè Catalunya presenta propostes a tots els partits polítics perquè incorporin la infància com una de les prioritats en els seus programes electorals i, en l'agenda política local.

Avui, 3 de cada 10 nens i nenes de Catalunya, és a dir, 430.000 persones menors de 18 anys, viuen en situacions de pobresa i exclusió social i això ens situa a la cua de la Unió Europea en benestar infantil.

Tot i el context de crisi mundial, 18 països rics han aconseguit reduir les taxes de pobresa infantil, ja que els seus governs han integrat en l'estratègia de recuperació econòmica la protecció de famílies amb nens i nenes en situació més desfavorida.

La pobresa infantil és una vulneració de drets evitable que ha de ser inclosa com una prioritat en les agendes polítiques en tots els nivells de govern.
 

Una apOsta local pER A la infÀncia: ENS HI JUGUEM MOLT

El document Propostes per a les eleccions municipals. Una aposta local per a la infància: Ens hi juguem molt presenta 12 propostes específiques per combatre les desigualtats i les situacions de pobresa i exclusió social. El principi de la igualtat d'oportunitats en la infància ha de guiar l'actuació municipal, per la qual cosa presentem 3 propostes generals perquè la infància tingui més pes en les polítiques locals:

1. L'elaboració d'un pla municipal d'infància que doni coherència a totes les polítiques i inclogui recursos suficients per a les famílies amb fills i filles dissenyant les ajudes i els impostos en clau d'infància.

2. La millora de la inversió municipal en infància i el compromís a elaborar pressupostos amb perspectiva d'infància en què es prioritzin les polítiques i serveis públics assequibles i de qualitat dirigits als infants i les seves famílies.

3. La promoció de la participació infantil a la vida social i comunitària: el dret de l'infant a l'oci ia la cultura i a ser escoltats com a ciutadans actius, a través de la creació i millora d'òrgans municipals (consells d'infants o d'adolescents, audiències públiques, plenaris, assemblees, ...) i el teixit associatiu.

"Es necessiten plans locals d'infància que, d'acord amb la Convenció sobre els Drets de l'Infant, donin coherència a totes les polítiques, programes i serveis per als infants i les seves famílies amb objectius mesurables i temporalitzats i pressupostos suficients", explica Quima Oliver, coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya.
 

La pobreSa infantil, una vulneració de dRETS evitable

UNICEF Comitè Catalunya està realitzant una ronda de converses amb tots els partits polítics per compartir les propostes per a la política local i, a la vegada, plantejar la necessitat d'impulsar un Pacte d'Estat per a la Infància que blindi els drets dels infants centrat en el dret a un nivell de vida adequat i en l'equitat en l'educació.

UNICEF fa anys que alerta de les altes taxes de pobresa infantil a Espanya i a Catalunya, analitza les causes i conseqüències, i planteja propostes en els seus diversos informes internacionals i d'abast espanyol i català. Per a una síntesi gràfica de la pobresa infantil a Catalunya, t'animem a consultar la Infografia sobre pobresa infantil a Catalunya, així com els últims informes de la col·lecció Docs Infància a Catalunya sobre mesures contra la pobresa infantil: prestació autonòmica per a infants en situació de pobresa, sortides i colònies escolars i educació 0-3 anys.