A infancia como prioridade política: 15 propostas para as eleccións municipais en Cataluña

Con motivo das eleccións municipais, UNICEF Comité Cataluña presenta propostas a todos os partidos políticos para que incorporen a infancia como unha das prioridades nos seus programas electorais e, na axenda política local.

Hoxe, 3 de cada 10 nenos e nenas de Cataluña, é dicir, 430.000 persoas menores de 18 anos, viven en situacións de pobreza e exclusión social e isto sitúanos á cola da Unión Europea en benestar infantil.

A pesar do contexto de crise mundial, 18 países ricos conseguiron reducir as taxas de pobreza infantil, xa que os seus gobernos integraron na estratexia de recuperación económica a protección de familias con nenos en situación máis desfavorecida.

A pobreza infantil é unha vulneración de dereitos evitable que debe ser incluída como unha prioridade nas axendas políticas en todos os niveis de goberno.
 

Unha aposta local para a infancia: xogámonos moito

O documento Propostas para as eleccións municipais. Unha aposta local para a infancia: Xogámonos moito presenta 12 propostas específicas para combater as desigualdades e as situacións de pobreza e exclusión social. O principio da igualdade de oportunidades na infancia debe guiar a actuación municipal, polo que presentamos 3 propostas xerais para que a infancia teña máis peso nas políticas locais:
 
1. A elaboración dun plan municipal de infancia que dea coherencia a todas as políticas e inclúa recursos abondo para as familias con fillos deseñando as axudas e os impostos en clave de infancia.

2. A mellora do investimento municipal en infancia e o compromiso a elaborar presupostos con perspectiva de infancia nos que se prioricen as políticas e servizos públicos alcanzables e de calidade dirixidos aos nenos e as súas familias.

3. A promoción da participación infantil na vida social e comunitaria: o dereito do neno ao ocio e á cultura e a ser escoitados como cidadáns activos, a través da creación e mellora de órganos municipais (consellos de nenos ou de adolescentes, audiencias públicas, plenarios, asembleas...) e o tecido asociativo.
 
"Necesítanse plans locais de infancia que, de acordo coa Convención sobre os Dereitos do Neno, dean coherencia a todas as políticas, programas e servizos para os nenos e as súas familias con obxectivos medibles e temporalizados e presupostos abondo", explica Quima Oliver, coordinadora de UNICEF Comité Cataluña.
 

a pobreza infantil, unha vulneración de dereitos evitable

UNICEF Comité Cataluña está a realizar unha rolda de conversacións con todos os partidos políticos para compartir as propostas para a política local e, ao mesmo tempo, formular a necesidade de impulsar un Pacto de Estado para a Infancia que blinde os dereitos dos nenos centrado no dereito a un nivel de vida axeitado e na equidade na educación.

UNICEF hai anos que alerta das altas taxas de pobreza infantil en España e en Cataluña, analiza as causas e consecuencias, e formula propostas nos seus diversos informes internacionais e de alcance español e catalán. Para unha síntese gráfica da pobreza infantil en Cataluña, animámoste a consultar a
Infografía sobre pobreza infantil en Cataluña, así como os últimos informes da colección Docs Infància a Catalunya sobre medidas contra a pobreza infantil: prestación autonómica para nenos en situación de pobreza, saídas e colonias escolares e educación 0-3 anos.