Infància amb discapacitat: molt camí per recórrer

Avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, UNICEF Comitè Espanyol publica un Estudi sobre la situació delsinfantes amb discapacitat a Espanya en el qual es posa de manifest com, malgrat els importants avenços en el compliment dels drets de les persones amb discapacitat i en la construcció d'una societat inclusiva, encara queda camí per recórrer en aquest sentit.
 
Segons les estimacions més recents, al món viuen al voltant de93 milions de nens i nenes amb algun tipus de discapacitat. Ells són, sobretot, nens i tenen els mateixos drets, somnis i necessitats que la resta dels infants.
 
A més, si se'ls dóna l'oportunitat, els nens amb discapacitat són perfectament capaços de superar els obstacles i portar vides plenes, contribuir a la vitalitat social, cultural i econòmica de les seves comunitats i esdevenir agents de canvi. Quan això passa, no només estem garantint drets, sinó que a més la societat sencera es beneficia i s'enriqueix.
 
No obstant això, com ens recordava fa pocs mesos l'Estat Mundial de la Infància 2013 (EMI), en tot el món elsinfants amb discapacitat i les seves famílies han de seguir fent front a obstacles i barreres de diferent naturalesa que impedeixen la seva participació en els assumptes cívics, socials i culturals de les seves comunitats.
 
Sovint els infants amb discpacidad són invisibles en les polítiques, en les estadístiques, i en la vida social. Sovint tenenmenys accés a serveis com lasalut i l'educació, i tenen mésprobabilitats de patir la pobresa, de servíctimes d'abandonament i abús, o de ser allunyats de les seves famílies.
 

eLs infants amb discapacitat a Espanya

A través de l'anàlisi de la informació proporcionada per les estadístiques oficials, els estudis existents, les organitzacions del sector i diferents organismes nacionals i internacionals, l'estudi d'UNICEF Comitè Espanyol ofereix una panoràmica general de la situació en què es troben els infants amb discapacitat en la nostrasocietat.
 
L'informe posa el focus en les principals barreres i obstacles amb què es troben els nens amb discapacitat per a la seva plena participació i inclusió, assenyalant finalment alguna idees i recomanacions concretes per intentar corregir aquesta situació.
 
Entre les qüestions més urgents que destaca l'estudi es troben: la manca d'estadístiques suficients que contribueix a la invisibilitat d'aquest col·lectiu i dificulta tremendament l'elaboració de polítiques i programes basats en evidències; l'especial vulnerabilitat dels infants amb discapacitat i les seves famílies davant els efectes de lacrisi i les mesures adoptades en resposta a ella; la major incidència de l'abús i del maltractamenten la infància amb discapacitat dins i fora de la llar; la necessitat d'avançar en l'efectiva aplicació del dret a l'educació inclusiva així com a l'atenció primerenca; la necessària eliminació de totes les barreres per a la seva participació efectiva; o la promoció de solucions alternatives a la institucionalització d'aquests nens.
 
"Des d'UNICEF esperem que aquest estudi contribueixi aaugmentar la visibilitat dels infants amb discapacitat al nostre país, així com alimentar un debat informat sobre la realitat que viuen aquests nens i les seves famílies i els reptes pendents en el camí cap a la construcció de una societat inclusiva de la qual tots puguem beneficiar-nos i per a la qual tots hi hem de contribuir", comenta Armando Bell, responsable de polítiques d'infància d'UNICEF Comitè Espanyol.
 
Aquest estudi es publica dins de la sèrie deQuaderns per al Debat, una nova col·lecció de documents que UNICEF Comitè Espanyol acaba de llançar i en la qual s'inclouen publicacions de diferent tipus, des d'estudis monogràfics a documents de treball i informes d'investigació, tots ells dirigits principalment a un públic acadèmic i/o d'experts sobre temàtiques relacionades amb elsdrets de la infància.