Haití, dos anys després del terratrèmol

La situació dels nens al país va millorant lentament, encara que encara persisteixen reptes crucials, segons l'informe d'UNICEF dos anys després de la catàstrofe.

Segons l'informe, hi ha clares evidències de millores i progressosper als nens, particularment en les àrees d'educació, saut, nutricií i protecció infantil.

Avanços per a la infància

Gràcies al suport dels donants, UNICEF ha contribuït al fet que més de 750.000 nens tornin a l'escola.Aproximadament uns 80.000 assisteixen ara a classe en 193 escoles segures i resistents a sismes construïdes per l'organització. Més de 120.000 nens gaudeixen del joc en520 Espais Amics de la Infància.Més de 15.000 nens ambdesnutrició han rebut assistència vital en314 programes d'alimentació terapèutica que recolza UNICEF. I 95 comunitats rurals han emprès nous programes de millora del sanejament.El camp de protecció infantil està marcat per ungran avanç: el govern d'Haití ha reforçat el seu marc legal per als nens que viuen en institucions.Abans del terratrèmol el govern no sabia quants nens vivien en institucions – o ni tan sols on estaven. Ara, amb el suport d'UNICEF, s'ha llançat el primer Directori de Centres Residencials d'Assistència.Fins al moment s'han avaluat més de la meitat dels 650 centres del país i s'han inscrit més de 13.400 nens, dels 50.000 que es calcula que viuen en centres residencials. El govern també ha signat el Conveni de La Haya sobre Adopció Internacional, que protegeix els drets dels nens, els seus pares biològics, i els pares adoptius, establint uns estàndards bàsics per a les adopcions. "Hi ha evidències de petites victòries a tot arreu, encara que romanen serioses llacunes i deficiències en les estructures bàsiques de govern d'Haití,” ha dit *Françoise Gruloos-Ackermans, Representant d'UNICEF a Haití. “No ens equivoquem: el país segueix en una situació fràgil, assetjat per la pobresa crònica i el subdesenvolupament. Les seves febles institucions deixen als nens vulnerables davant els canvis bruscs i l'impacte del desastre”. L'informe assenyala que la majoria dels 4.316.000 nens menors de 18 anys encara tenen opcions limitades per a la seva supervivència, desenvolupament i protecció.

Es necessita suport per superar els reptes

Més de mig milió de persones viuen encara en més de 800 diferents àrees de desplaçats en tota la zona afectada pel terratrèmol.

Al voltant d'un 77% vivia de lloguer abans del terratrèmol, el que significa que la majoria no té llars on tornar. El brot de colera que es va prduir després del terratrèmol segueix suposant una càrrega addicional per serveis i infraestructures ja severament limitats.

“El país necessitarà suport ferm i fort per superar els reptes que encara afronta”, ha assenyalat Gruloos-Ackermans. En l'últim any de treball per a la recuperació després del terratrèmol, UNICEF segueix implementant simultàniament una combinació d'ajuda humanitària, desenvolupament de capacitats per a la reconstrucció institucional i incidència política, amb la finalitat de fer front als reptes que impedeixen el compliment dels drets de la infància. No obstant això, encara falten fons. UNICEF necessita 24 milions de dòlars per atendre les necessitats humanitàries immediates en el 2012 per recolzar a la infància vulnerable a través de cinc projectes clau en salut, nutrició, aigua i sanejament, educació, i protecció infantil.Altres 30 milions de dòlars són necessaris per a ajuda al desenvolupament a llarg termini.

MÉs de 100.000 donants A EspaNYa

La societat espanyola es va bolcar amb Haití després del terratrèmol de gener de 2010. Des de llavors, gràcies a les aportacions realitzades per més de cent mil donants, institucions públiques i privats, UNICEF Espanya ha contribuït amb 17.143.840 dòlars (13.425.584 euros segons la conversió de dòlars a euros a data 9 de gener de 2012) als treballs per a l'emergència i la recuperació d'Haití. Aquesta contribució converteix a UNICEF Espanya en el cinquè donant a nivell mundial per al treball del Fons de Nacions Unides per a la Infància a Haití.Més de 100.000 persones i desenes d'empreses, institucions i administracions públiques han contribuït al fet que els avanços aconseguits en aquests anys en matèria d'educació, salut, nutrició i protecció infantil hagin estat possibles.UNICEF Espanya agraeix la generositat de totes aquestes persones i entitats, sense el seu suport, unit al de persones i entitats d'altres països, no seria possible desenvolupar el treball per la infància d'Haití.

Veure documental 'Haití, en construcció'