FCB y UNICEF reforcen la seva aliança per als infants

La Fundació FC Barcelona y UNICEF han recolzat el seu compromís per millorar les vides de milions d'infants a través de l'esport i l'educació, en un acte celebrat a l'estadi Camp Nou amb un grup de 75 infants del Centre d'Educació Infantil i Primària Pegaso.

En la trobada hi eren presentsRamon Pont, vicepresident de la Fundació FC Barcelona; Anthony Lake, Director Executiu d'UNICEF i Marc Bartra, jugador del FC Barcelona.

El FCB contribueix cada any amb 1,5 milions d'euros al treball d'UNICEF amb l'objectiu de recolzar l'educació dels infants en 16.000 escoles del Brasil, Xina, Ghana i Sud-àfrica. Gràcies a aquesta col · laboració es preveu donar formació a més de 5.000 professors i entrenadors, així com integrar l'esport i els valors esportius en els programes educatius. Les escoles també rebran materials esportius i comptaran amb millors infraestructures per a programes d'educació física, esport i joc.  "El FC Barcelona està molt compromès en el seu treball amb UNICEF per a la difusió d'un missatge global sobre la importància dels problemes que afecten la infància i per a la promoció de l'educació i l'esport" ha dit Ramon Pont, vicepresident de la Fundació FC Barcelona.

La importància de l'esport i el joc. 

UNICEF reconeix el paper fonamentalde l'esport il'activitat física en les vides dels infants. La participació dels jovesen l'esport i el joc contribueix al seu desenvolupament ipot ensenyar valors bàsics i hàbits com la disciplina, el lideratge, el treball en equip, la justícia iel respecte alsaltres. L'esport i el joctambé poden ajudar a lluitar contra la discriminació i l'exclusió de grups marginats, incloent a infants ambdiscapacitats."Tot l'equip d'UNICEF està encantat ambl'aliança amb el FC Barcelona. A través d'aquest acord,UNICEF i el FCBarcelona tenen el compromís d'aconseguir quemilions d'infants tinguin l'oportunitatde rebre educació i experimentarl'alegria de l'esport i d'aprendre valorspositius a través de l'educació física, l'esporti el joc"comentarAnthony Lake, Director Executiu d'UNICEF,durant la seva primera visita al FCB.El jugador Marc Bartra, Ramon Pont i Anthony Lake van respondrea les preguntes dels infants, que es van interessar sobre UNICEF, els nens d'altres països,el futbol i per què col · laboren FCB i UNICEF.