Europa Central i de l'Est i Àsia Central: hi ha menys infants a la presó però es necessiten més reformes

Els infants d'Europa Central i de l'Est i Àsia Central han vist com s'han materialitzat reformes constants i positives a favor dels seus drets, però encara s'enfronten a enormes barreres per accedir a la justícia, segons un nou informe de la Unió Europea (UE ) i UNICEF presentat a Brussel · les, en el marc d'una conferència sobre justícia per a nens.

L'informe, Justícia de menors a la regió CEE / CIS (Europa Central i de l'Est / Comunitat d'Estats Independents): Avenços, Reptes, Obstacles i oportunitats (PDF, en anglès), subratlla que en tota la regió hi ha cada vegada menys nens empresonats. També fa referència als maltractaments, que a vegades constitueixen tortura, que es registren en tots els països enquestats. El règim d'aïllament encara es permet en gairebé tots ells.
 
La UE i UNICEF elogien els avenços realitzats pels governs de la regió, inclosos els països que pròximament s'incorporaran a la UE, per ampliar l'abast de les reformes sobre la protecció sistemàtica dels drets de tots els infants en el procés judicial. Reformes més àmplies que inclouran posar fi a la cultura de la impunitat de les autoritats i donar accés a la justícia a tots els infants que són víctimes o testimonis de delictes.
 
La legislació de molts d'aquests països s'està acostant als estàndards internacionals. És important destacar que els canvis produïts en la legislació, en matèria de sentències i altres reformes, també han donat lloc a una disminució substancial en el nombre de nens que llangueixen a la presó.
 
"Tot i els avenços, encara hi ha marge per introduir millores pel que fa als drets dels infants (...) És essencial que els països de la nostra regió no només s'adhereixin als estàndards internacionals de drets humans, sinó que també garanteixin l'aplicació efectiva de la legislació de justícia penal recentment aprovada, que en alguns països és molt progressista", ha dit el comissari europeu de Polítiques d'Ampliació i Veïnatge, en Stefan Füle, en el seu discurs d'obertura de la conferència.
 
En aquest sentit, la Directora Executiva Adjunta d'UNICEF, Yoka Brandt, ha assenyalat que "com més infants en conflicte amb la llei es vegin exclosos de la societat, més difícil serà per a ells recuperar-se".
 
"S'ha avançat, però la justícia és sovint cega davant les necessitats dels infants. Els sistemes de justícia s'han d'adaptar per satisfer els drets de tots els nens", ha afegit.