Empreses compromeses amb la protecció infantil

Introduir la perspectiva dels drets dels infants en la responsabilitat social corporativa (RSC). Aquest és l'objectiu del marc de treball Drets de l'infant i Principis Empresarials que ha presentat UNICEF Comitè Espanyol en un acte presidit per Sa Majestat la Reina, presidenta d'honor de l'organització, davant més de 150 representants de diferents companyies i organitzacions empresarials.

A més, en aquest acte celebrat a l'Auditori Rafael del Pino, es van donar a conèixer eines concretes dirigides a les empreses que desitgin reflexionar sobre l'impacte de la seva tasca en els infants perquè puguin modificar les seves polítiques i processos de manera que apliquin mesures orientades a laprotecció dels drets i delbenestar de la infància.
 
Es tracta de la primera vegada que s'estableixendirectrius simples i universals que ajuden les empreses a prevenir els impactes negatius sobre els nens, així com apromoure els impactes positiussobre la infància en el lloc de treball, al mercat i a l'entorn i la comunitat.
 
Per a això, aquests principis empresarials, elaborats per UNICEF, Pacte Mundial de Nacions Unides i Save the Children, es basen en la Convenció sobre els Drets de l'Infant de 1989, que recull els drets bàsics de tots els nens i nenes del món, com el dret a la supervivència, al ple desenvolupament, a la protecció contra la violència, els abusos i l'explotació i a la participació significativa en la vida familiar, cultural i social.
 
El secretari d'Estat d'Afers Exteriors, Gonzalo de Benito Secades, va reflexionar en la seva intervenció sobre la incorporació dels drets de la infància com a tema prioritari en el nou Pla Nacional d'Empresa i Drets Humans.
 
Conscient que aquesta no és una tasca fàcil per a les empreses, ha assenyalat que "el Ministeri, a través de les nostres representacions a l'exterior, està dedicant un esforç especial per informar, sensibilitzar i assessorar les nostres empreses perquè apliquin les millors pràctiques locals i internacionals en aquesta matèria."
 

"UN FUTUR MillOR PeR A TOtS"

Per la seva banda, la presidenta d'UNICEF Comitè Espanyol, Consuelo Crespo, va animar els assistents a formar part d'aquesta iniciativa per garantir els drets fonamentals dels infants i contribuir a establir les bases d'un futur millor per a tots.
 
"Ara, en un moment en què la crisi, no només econòmica, sinó també moral, ens obliga a reflexionar sobre els errors i encerts del passat, a analitzar les lliçons apreses i a repensar els valors que inspiren el nostre desenvolupament social i econòmic, és el millor moment de fer-ho" va assenyalar Crespo.
 
Posteriorment, va prendre la paraula l'exvicepresidenta del Comitè dels Drets de l'Infant de Nacions Unides, Marta Maurás, per reflexionar sobre la creixent relació entre el sector empresarial i els drets dels infants en un món globalitzat, així com sobre el paper de lideratge que lesempreses poden i han de jugar en laprotecció de la infància.
 
"No s'acaba en el treball infantil la influència i l'impacte de l'activitat empresarial sobre la infància. Infants i adolescents són també consumidors, són membres de les famílies dels treballadors i treballadores de les empreses, pertanyen a les comunitats locals on operen les empreses i són futurs treballadors i fins i tot empresaris" va subratllar Maurás.
 
En aquest sentit, Andrés Conde, director de Campanyes, Aliances Corporatives i RSC d'UNICEF Comitè Espanyol, va donar a conèixer les guies desenvolupades per UNICEF per ajudar les empreses a identificar les accions que poden dur a terme per prevenir els impactes negatius sobre els nens i promoure els drets de la infància en la seva activitat directa, la seva cadena logística i les comunitats en què influeixen.
 

"eLS infantS pateixen MéS eLS EFECTeS NEGATIuS DE L'ACTIVItAt EMPRESARIAL"

"Treball infantil, explotació sexual, falta d'accés a serveis bàsics o malalties relacionades amb la degradació del medi ambient. Els nens pateixende maneraméssevera elsefectes negatius de l'activitat empresarial, efectes que poden ser greus, duradors i, fins i tot, irreversibles per ells" va ressaltar Conde.
 
Finalment, Carmelo Angulo, diplomàtic i membre del Patronat d'UNICEF Comitè Espanyol, va moderar un debat en què representants de tres empreses van reflexionar sobre la incorporació dels drets de la infància en les estratègies de Responsabilitat Social Corporativa.
 
La taula rodona, titulada A la pràctica, com es converteix la protecció de la infància en un compromís estratègic?, va comptar amb les aportacions de Carina Szpilka, directora general d'ING Direct Espanya; Betlem Frau, directora general d'IKEA Ibèrica i de Josep María Sanz-Magallón, Director Global de Patrocini i Relacions Institucionals deTelefònica SA.
 
"La responsabilitat de la nostra organització amb la societat comença en la infantesa i existeix la necessitat en el món actual de conscienciar de la importància de fomentar l'educació financera en la infància i de l'educació en l'emprenedoria per als nostres nens, i els nostres joves" va assenyalar Szpilka.
 
"Com a empresa hem de ser conscients de la importància de definir eines, sistemes i codis que ens permetin garantir el compliment dels drets humans i especialment el dels infants. I no només tenir les eines sinó treballar pel seu compliment" va afegir Frau durant el debat.
 
"Des del sector TIC estem treballant activament des de fa més d'una dècada per fomentar els drets de l'infant com a part de la nostra estratègia. Fruit d'això hem impulsat la plataforma per prevenir el treball infantil 'Aquí Estic i Actuo'", va dir Sanz-Magallón, que va va convidar a les empreses a conèixer i emprar aquesta eina.