Empresas comprometidas coa protección infantil

Introducir a perspectiva dos dereitos dos nenos na responsabilidade social corporativa (RSC). Este é o obxectivo do marco de traballo Dereitos do neno e Principios Empresariais que presentou UNICEF Comité Español nun acto presidido por A súa Maxestade a Raíña, presidenta de honra da organización, ante máis de 150 representantes de diferentes compañías e organizacións empresariais.

 

Ademais, déronse a coñecer ferramentas concretas dirixidas ás empresas que queiran reflexionar sobre o impacto do seu labor nos nenos, de forma que poidan cambiar as súas políticas e procesos para aplicar medidas orientadas áprotección dos dereitos e dobenestar dainfancia.

Se trata da primeira vez que se establecen directrices simples e universaisque axudan ás empresas a previr osimpactos negativos sobre osnenos, así como a promover osimpactos positivos sobre a infancia no lugar de traballo, no mercado e no ámbito e a comunidade.

Para iso, estes principios empresariais --elaborados por UNICEF, o Pacto Mundial de Nacións Unidas eSave theChildren-- baséanse naConvención sobre os Dereitos do Neno de 1989, que recolle os dereitos básicos de todos os nenos e nenas do mundo, como o dereito á supervivencia, ao pleno desenvolvemento, á protección contra a violencia, os abusos e a explotación, e á participación significativa na vida familiar, cultural e social.

O secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito Secades, reflexionou na súa intervención sobre a incorporación dos dereitos da infancia como tema prioritario no novo Plan Nacional de Empresa e Dereitos Humanos.

Consciente de que esta non é unha tarefa doada para as empresas, sinalou que "o Ministerio, a través das nosas representacións no exterior, está a dedicar un esforzo especial para informar, sensibilizar e asesorar as nosas empresas para que vaian poñendo en práctica as mellores prácticas locais e internacionais nesta materia".
 

"UN FUTURO MEllOR PARA TODOS"

Pola súa banda, a presidenta de UNICEF Comité Español, Consuelo Crespo, animou os asistentes a formar parte desta iniciativa para garantir os dereitos fundamentais dos nenos e contribuír a sentar as bases dunfuturo mellor para todos.

"Agora, nun momento en que a crise, non só económica senón tamén moral, nos obriga a reflexionar sobre os erros e acertos do pasado, a analizar as leccións aprendidas e a repensar os valores que inspiran, e a estrutura na que se asenta o noso desenvolvemento social e económico, é o mellor momento de facelo", sinalou Crespo.

Posteriormente, tomou a palabra a ex vicepresidenta do Comité dos Dereitos do Neno de Nacións Unidas, Marta Maurás, para meditar sobre a crecenterelacion entre o sector empresarial e os dereitos do neno nun mundo globalizado, así como sobre o papel de lideradoque as empresas poden e deben xogar naproteccion da infancia.

Neste sentido, o director de Campañas, Alianzas Corporativas e RSC de UNICEF Comité Español, Andrés Conde, deu a coñecer as guías desenvolvidas por UNICEF para axudar ás empresas a identificar as accións que poden levar a cabo para previr os impactos negativos sobre os nenos e promover os dereitos da infancia na súa actividade directa, a súa cadea logistica e as comunidades en que inflúen.

"OS NenOS SoFREN MÁiS OS EFECTOS NEGATIVOS DA ACTIVIDADe EMPRESARIAL"

"Traballo infantil, explotación sexual, falta de acceso a servizos básicos ou enfermidades relacionadas coa degradación do medio. Os nenos sofren de xeito máis severo osefectos negativos da actividade empresarial, efectos que poden ser graves, duradeiros e mesmo irreversibles para eles," resaltou Conde.

Finalmente, odiplomatico e membro do Padroado deUNICEF Comité Español Carmelo Angulo, moderou un debate no que representantes de tres empresas reflexionaron sobre a incorporacion dos dereitos da infancia nas estratexias de RSC.

A mesa redonda, titulada Na práctica, como se converte a protección da infancia nun compromiso estratéxico?, contou coas achegas da directora xeral deING Direct España, Carina Szpilka; a directora xeral deIKEA Ibérica, Belén Frau; e do director global de Patrocinio e Relacións Institucionais de Telefónica S.A., José María Sanz Magallón.

"A responsabilidade da nosa organización coa sociedade empeza na infancia e existe a necesidade no mundo actual de concienciarse sobre a importancia defomentar a educación financeira na infancia e da educación no emprendimento para os nosos nenos e os nosos mozos" sinalou Szpilka.

Como empresa, temos que ser conscientes da importancia de definir ferramentas, sistemas e códigos que nos permitan garantir o cumprimento dosdereitos humanos e en especial o dos nenos. E non só ter as ferramentas senón traballar polo seu cumprimento" engadiuFrau durante o debate.

"Dende o sector TIC estamos a traballar activamente dende hai máis dunha década para fomentar os dereitos do neno como parte da nosa estratexia. Froito diso impulsamos a plataforma para previr o traballo infantil 'Aquí estou e actúo', dixo Sanz-Magallón, quen invitou as empresas a coñecer e usar esta ferramenta.