EMI 2014: tots els infants compten

Tots els infants compten. Revelant les disparitats per impulsar els drets de la infància. És el títol de l'informe L'Estat Mundial de la Infància (EMI) de 2014 en xifres, presentat avui per UNICEF en què s'insta a realitzar un major esforç i impulsar la innovació per identificar i abordar les bretxes que impedeixen que els infants més desfavorits d'entre els 2.200 milions que hi ha al món gaudeixin dels seus drets.

 
Per a UNICEF, és fonamental comptar amb dadesper aconseguir avenços per als infants, així com posar de manifest l'accés desigual aserveis bàsics i a sistemes de protecció, cosa que danya les vides de molts nens. 
 
"Les dades han permès salvar i millorar les vides de milions d'infants, especialment dels més desafavorits", ha dit la Tessa Wardlaw, cap de la secció de Dades i Anàlisi d'UNICEF. "Només es podrà progressar més si sabem quins nens són els més desatesos, on hi ha nens i nenes que no poden anar a l'escola, on hi ha malalties descontrolades o on faltasanejament bàsic".
 

èxitS i DESAFiamentS

Des que el 1989 es va signar laConvenció sobre els Drets de l'Infant s'han aconseguitgrans progressos, igual que en l'avanç delsObjectius de Desenvolupament del Mil·lenni del2015. L'EMI 2014 en xifres, l'informe anual més important d'UNICEF, reflecteix que: 
  • Uns 90 milions d'infants haurien mort abans de complir els 5 anys si les taxes de mortalitat infantil s'haguessin mantingut en els nivells de 1990, però han sobreviscut. En gran mesura, això es deu als progressos realitzats en àmbits com la vacunació, la salut o els serveis d'aigua i sanejament. 
  • Les millores en els nivells de nutrició des del 1990 han produït una reducció del 37% en el nombre de nens amb retard del creixement
  • La matriculació d'infants en l'ensenyament primari ha augmentat, fins i tot als països menys desenvolupats: mentre que el 1990 només 53 de cada 100 nens en aquests països entrava a l'escola, el 2011 la xifra era de 81 de cada 100.
Tanmateix, les estadístiques de l'informe també posen el focus en les violacions de drets de la infància que se segueixen produint:
  • Uns 6,6 milions de nens menors de 5 anysvan morir el 2012, la majoria per causes prevenibles, la qual cosa viola el seu dret fonamental a viure i desenvolupar-se.
  • El 15% dels infants del mónhan de treballar, comprometent així el seu dret a ser protegits de l'explotació econòmica i vulnerant el seu dret a aprendre i a jugar.
  • El 11% de les nenes es casa abans de complir els 15 anys, posant en risc els seus drets a la salut, l'educació i la protecció.
Les dades també revelen bretxes i desigualtats, mostrant que els èxits aconseguits en desenvolupament estan distribuïts de manera desigual:
  • Els infants més pobres del món tenen gairebétres vegades (2,7) menys possibilitats que els més rics de néixersota l'atenció de personal qualificat, la qual cosa els posa a ells i a les seves mares en risc alt de patir complicacions relacionades durant el part.
  • Al Níger, només el 39% de lesllars rurals, enfront del 100% dels urbans, té accés a aigua potable.
  • Al Txad, de cada 100 nens queestudien secundària només ho fan 44 nenes. Això les deixa sense educació, i sense els serveis i la protecció que els col·legis poden proporcionar.
L'informe destaca que "comptar amb els infants els fa visibles, i aquest acte de reconeixement fa possibleabordar les seves necessitats i avançar en els seus drets". A més, assenyala queinnovar en la recollida de dades, la seva anàlisi i la seva difusió possibilita desagregar les dades per factors com la ubicació, riquesa, sexe, ètnia o discapacitat, perincloure els nens que han estatexclosos o ignorats en estadístiques més generals.
 

MAjOR INVERSIÓ EN INNOVACIÓ

El document insta a realitzar una major inversió en innovació per corregir l'error de l'exclusió. "L'exclusió acaba quan comencen a usar-se dades inclusives. Per millorar l'abast, la disponibilitat i la fiabilitat de les dades sobre les privacions a què s'enfronten els nens i les seves famílies, les eines de recopilació i anàlisi són modificades constantment , i s'estan desenvolupant d'altres de noves. Això requerirà compromís i una inversió continuada", diu l'informe.
 
Han passat 30 anys des que es comencés a publicar l'Estat Mundial de la Infància, que inclou taules amb estadístiques nacionals i globals estandarditzades, que ofereixen una fotografia detallada de la situació de la infància. Amb el llançament d'aquesta edició de l'informe dedicada a les dades estadístiques, UNICEF convida a aquells que tenen la responsabilitat de prendre decisions i al públic en general a accedir i utilitzar aquestes estadístiques disponibles awww.data.unicef.orgper fomentar canvis positius per els infants.
 
"Les dades no canvien el món per elles mateixes. Fan possible el canvi, identificant necessitats, donant suport a la conscienciació i mesurant el progrés. El més important és que aquells que prenen decisions utilitzin les dades per fer un canvi en positiu, i que les dades estiguin disponibles perquè els nens i les comunitats els utilitzin com a subjectes de dret".