Els infants han de ser una prioritat en l'agenda política i social de les Canàries

Els infants han de ser part essencial de l'agenda política i social de les Canàries, per això, i per garantir el seu benestar, s'ha de mantenir la inversió en la infància.

 Aquesta és una de les recomanacions que faUNICEF Comité Canàries a l'informeLa infància a les Canàries 2012-2013, que fa un repàs de la situació dels drets de la infància a la comunitat autònoma.

Qualsevol mesura que s'adopti a l'actual context de crisi ha de tenir en compte el seu impacte en els nens, així com les conseqüències a llarg termini per a tota la societat en el seu conjunt.

Els infants no són responsables de la crisi actual, però pateixen les seves conseqüències de manera tan o més greu que altres col·lectius. No prendre les mesures adequades pot tenir un elevat cost individual, social i econòmic en el futur.

Segons les últimes dades disponibles, al voltant de 112.000 nens, el 29,7% dels menors de 18 anys, viuen a llars els ingressos de les quals estan per sota del llindar de la pobresa a nivell autonòmic.

A l'informe s'aborda el marc institucional en el que se situen els drets dels nens, així com alguns temes d'especial rellevància com la pobresa infantil, laprotecció, l'educació, lasalut i la participació dels nens.

Propostes per a un compromís amb la infància

UNICEF Comité Canàries proposa les següents mesures:
  • Millorar la qualitat, la coordinació, l'eficacia i la coherència de la intervenció entre el govern central, autonòmic, insular i municipal en relació amb els nens.
  • Protegir la inversió en la infància en els àmbits que plantejen reptes fonamentals com són la lluita contra la pobresa, la salut, l'educació i la protecció.
  • Elaborar un Pla Autonòmic contra la Pobresa Infantil consensuat per totes les forces polítiques i socials, que incorpori objectius específics i mesurables i recursos econòmics.
  • Promoure el consens social i polític entorn de l'educació, amb especial atenció a les mesures necessàries per a millorar el rendiment escolar i reduir l'abandonament i el fracàs escolar.
  • Promoure la participació infantil i establir òrgans de representació infantil.