Dia Mundial de l'Aigua

El 22 de març se celebra el Dia Mundial de l'Aigua. Aquest any part d'una bona notícia: el món ha assolit la fita de l'Objetiu de Desenvolupament del Mil·lenni sobre aigua potable: reduir a la meitat la proporció de persones sense accés a l'aigua potable.

I s'ha aconseguit molt abans de la data límit establerta el 2015, segons l'informe Progrés sobre l'aigua potable i sanejament 2012 publicat per UNICEF i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
 
No obstant això, encara queda molt per fer. Actualment783 milions de persones a tot el món segueixen sense tenir accés a fonts òptimes d'aigua potable. I això afecta molt especialment a les persones que viuen en àrees rurals.
Diferència entre les zones urbanes i les rurals 
Per això, UNICEF ha demanat als governs prestar especial atenció a les persones que viuen a les zones rurals, ja que s'estan quedant enrere pel que fa a l'accés a l'aigua potable i a serveis bàsics de sanejament.
 
"Els governs s'han d'assegurar que els seus recursos aconsegueixen resultats reals per a les persones més pobres", va dir Sanjay Wijesekera, Responsable d'Aigua, Sanejament i Higiene d'UNICEF. "Si no corren el risc de deixar grans porcions de les seves poblacions, especialment els infants, cada vegada més vulnerables a les malalties."
 
Dels 783 milions de persones encara sense fonts millorades d'aigua potable el 2010, 653 milions són de les zones rurals. El panorama encara és pitjor per al sanejament, el 79 per cent de la població urbana de tot el món utilitza serveis de sanejament millorats mentre que només el 47 per cent de la població rural en té. El 72 per cent dels que no tenen accés a sanejament millorat, és a dir, 1.800 milions de persones, viuen en zones rurals.
 
UNICEF assegura que la desigualtat entre zones rurals i urbanes en relació a l'accés a aigua potable és particularment important en els països més pobres. A l'Àfrica subsahariana la bretxa entre les zones urbanes i rurals és de 34 punts percentuals. De mitjana als països menys desenvolupats, 97 de cada 100 habitants de zones rurals no tenen instal · lacions d'aigua corrent.
les dones i les nenes, les més afectades per la falta d'aigua 
Segons l'informe, en els casos en què no és possible accedir fàcilment a l'abastament d'aigua, la càrrega de transportar l'aigua recau de manera desproporcionada en les dones i nenes.
 
Les enquestes realitzades en 25 països d'Àfrica subsahariana, revelen que en el 71 per cent de les llars sense aigua, les dones o les nenes són les principals responsables de la recollida d'aigua. Cada família sol realitzar com a mínim un viatge al dia, i sovint més, per transportar aigua.
 
S'estima que les dones dediquen un total d'almenys 16 milions d'hores al dia a recollir aigua potable, els homes dediquen 6 milions d'hores, i els nens, 4 milions d'hores.