Dia Mundial de la Malària: l'ús de mosquiteres

La malària continua matant aproximadament 660.000 persones cada any, en la seva majoria nens i nenes africans. La cobertura universal de mosquiteres tractades amb insecticida és clau per aconseguir avançaments contra la malària, una de les malalties més mortíferes per a la infància.

Juntament amb els seus aliats, UNICEF realitza tarees de promoció i suport als governs en la distribució gratuïta de mosquiteres tractades amb insecticida, especialment de llarga durada. Quan s'aconsegueix la cobertura universal -una mosquitera per cada dues persones- aquesta mesura simple i eficaç pot reduir la mortalitat infantil en un 20%.

El 2004 havia només 5,6 milions de mosquiteres a l'Àfrica subsahariana. Fins fa poc, a causa de l'escassa competència entre els productors, les mosquiteres eren molt cares per poder ampliar la seva distribució. Tanmateix, pel 2010, les compres a l'engròs, les adquisicions conjuntes, la millora del finançament i l'ampliació de la capacitat de fabricació a l'Àfricava portar a que la xifra augmentès a 145 milions. Un enfocament sostingut i centrat en una alta cobertura amb aquesta eficaç intervenció contra la malària va contribuir en gran mesura a que se salvessin 1,1 milions de vides i a lareducció en un terç de les taxes de mortalitat per la malària a l'Àfrica des de l'any 2000.

Més de 1.500 infants moren cada dia per la malària

"És inacceptable que tots els dies més de 1.500 nens continuïn morint a causa d'una malaltia prevenible i curable", va dir Nicholas Alipui, Director de Programes d'UNICEF. "Cal distribuir mosquiteres tractades amb insecticida a tots aquells que les necessiten, oferir proves oportunes per als infants i administrar les medicines apropiades quan ja han contret la infecció".
 
Un tractament de tres dies cura les infeccions per la malària, sobretot si el cas es diagnostica a temps i es tracta adequadament, en particular amb teràpies combinades basades en la artemisinina. Però molts nens, especialment a l'Àfrica, segueixen morint de malària, ja que no dormen sota mosquiteres tractades amb insecticida i no poden accedir al tractament necessari durant les primeres 24 hores després de l'aparició dels símptomes.
 
UNICEF dóna suport als esforços nacionals per capacitar els treballadors sanitaris de la comunitat i proporcionar eines simples, com les proves de diagnòstic ràpid de la malària perquè els infants rebin la medicina ràpidament quan sigui necessari. No obstant això, la proporció de nens tractats que reben un tractament de primera línia a l'Àfrica, com l'artemisinina, és inferior al 30% en la majoria dels països.
 
UNICEF treballa per arribar als infants més vulnerables
UNICEF, amb els governs, els donants i altres aliats, també procura formes innovadores d'arribar als infants més vulnerables i difícils d'arribar per aconseguir la cobertura universal. Per exemple, a més de les distribucions gratuïtes de mosquiteres durant les campanyes a gran escala a les zones més pobres i remotes, també proporciona mosquiteres per als infants durant les vacunacions de rutina i per a les dones embarassades durant les visites prenatals. UNICEF també està intensificant els seus esforços en la gestió integrada de casos a la comunitat, que ofereix un conjunt d'intervencions vitals més a prop dels infants, les famílies i les llars.
 
S'estima que durant l'última dècada es van repartir les suficients mosquiteres per cobrir el 80% de les necessitats de l'Àfrica subsahariana. Moltes mosquiteres estan arribant però al final de la seva vida útil i han de ser reemplaçades. Els països que ja havien reduït la seva prevalença de malària en un 50% poden patir un ràpid augment dels casos i de les morts per malària si les mosquiteres ja deteriorades no es substitueixen.
 
"Hem avançat molt en aquesta lluita, però no podem passar per alt la fita de reduir els casos i les morts per la malària a zero. Hem d'assegurar que els països disposin del finançament necessari per lluitar contra la malària i la utilitzin per protegir els seus infants i les seves dones embarassades ", ha afegit l'Alipui.
 
La lluita contra la malària no només salva les vides dels nens, sinó que també proporciona molts altres beneficis econòmics i sanitaris a les comunitats afectades. Per exemple, la reducció de la malària millora la salut de les dones embarassades i dels nounats, i, per tant, redueix l'absentisme escolar i laboral. L'eliminació de la malària redueix la càrrega dels centres de salut congestionats. S'estima que, a l'Àfrica, la tornada per cada dòlar gastat en la lluita contra la malària és 40 vegades més gran a la inversió.