Día Mundial da Malaria: o uso de mosquiteiras

A malaria segue matando preto de 660.000 persoas cada ano, na súa maioría nenos e nenas africanos. A cobertura universal de mosquiteiras tratadas con insecticida é clave para lograr avances contra a malaria, unha das enfermidades máis mortíferas para a infancia.

Xunto aos seus aliados, UNICEF realiza tarefas de promoción e apoia os gobernos na distribución gratuíta de mosquiteiras tratadas con insecticida, especialmente as de longa duración. Cando se logra a cobertura universal -unha mosquiteira por cada dous persoas-esta medida simple e eficaz pode reducir a mortalidade infantil nun 20%.


En 2004 había só5,6 millóns de mosquiteiras en África subsahariana. Ata hai pouco, debido á escasa competencia entre os produtores, as mosquiteiras eran moi caras para poder ampliar a súa distribución. Non obstante, cara a 2010, as compras ao por maior, as adquisicións conxuntas, a mellora do financiamento e a ampliación da capacidade de fabricación en África levou a que a cifra aumentase a 145 millóns. Un enfoque sostido e centrado nunha alta cobertura con esta eficaz intervención contra a malaria contribuíu en boa medida a que se salvasen 1,1 millóns de vidas e á redución nun terzo das taxas de mortalidade por malaria en África dende o ano 2000.

Máis de 1.500 nenos morren cada día por malaria

"É inaceptable que todos os días máis de 1.500 nenos sigan morrendo a causa dunha enfermidade prevenible e curable", dixo Nicholas Alipui, Director de Programas deUNICEF. "Hai que distribuír mosquiteiras tratadas con insecticida a todos os que as necesitan, ofrecer probas oportunas para os nenos e administrar as medicinas apropiadas cando xa contraeron a infección".

Un tratamento de tres días cura as infeccións por malaria, sobre todo se o caso se diagnostica a tempo e se trata axeitadamente, en particular con terapias combinadas baseadas na artemisinina. Pero moitos nenos, especialmente en África, seguen morrendo de malaria, xa que non dormen baixo mosquiteiras tratadas con insecticida e non poden acceder ao tratamento necesario durante as primeiras 24 horas despois da aparición dos síntomas.

UNICEF apoia os esforzos nacionais para capacitar os traballadores sanitarios da comunidade e proporcionarlles ferramentas simples, como as probas de diagnóstico rápido da malaria para que os nenos reciban a medicina rapidamente cando sexa necesario. Non obstante, a proporción de nenos tratados que reciben un tratamento de primeira liña en África, como aartemisinina, é inferior ao 30% na maioría dos países.
 
UNICEF traballa para chegar aos nenos máis vulnerables
UNICEF, cos gobernos, os doadores e outros aliados, tamén procura formas innovadoras de chegar aos nenos e nenas máis vulnerables e difíciles de chegar para lograr a cobertura universal. Por exemplo, ademais das distribucións gratuítas de mosquiteiras durante as campañas a grande escala nas zonas máis pobres e remotas, tamén proporciona mosquiteiras para os nenos durante as vacinacións de rutina e para as mulleres embarazadas durante as visitas prenatais. UNICEF tamén está a intensificar os seus esforzos na xestión integrada de casos na comunidade, que brinda un conxunto de intervencións vitais máis preto dos nenos, as familias e os fogares.

Estímase quedurante a última década se repartiron as suficientes mosquiteiras para cubrir o 80% das necesidades de África subsahariana. Moitas mosquiteiras están a chegar non obstante ao final da súa vida útil e deben ser substituídas. Os países que xa reduciran a súa prevalencia de malaria nun 50% poden sufrir un rápido aumento dos casos e das mortes por malaria se as mosquiteiras xa deterioradas non se substitúen.
 
"Avanzamos moito nesta loita, pero non podemos pasar por alto a meta de reducir os casos e as mortes por malaria a cero. Debemos asegurarnos de que os países dispoñan do financiamento necesario para loitar contra a malaria e a utilicen para protexer os seus nenos e as súas mulleres embarazadas", agregou Alipui.

A loita contra a malaria non só salva as vidas dos nenos, senón que tamén proporciona moitos outros beneficios económicos e sanitarios ás comunidades afectadas. Por exemplo, a redución da malaria mellora a saúde das mulleres embarazadas e dos seus recén nacidos, e, polo tanto, reduce o absentismo escolar e laboral. A eliminación da malaria reduce a carga dos centros de saúde conxestionados. Estímase que, en África, o retorno por cada dólar gastado na loita contra a malaria é 40 veces maior ao investimento.