Dia Mundial de la lluita contra la SIDA

El nombre de casos nous d'infants afectats per la sida ha disminuït, però aconseguir l'objectiu d'una generació lliure de la sida requereix que més dones embarassades i nens que viuen amb el virus obtinguin accés als tractaments.

Gràcies a l'extraordinari compromís mundial, els nous casos d'infecció pel VIH a infants s'han reduït un 24%, passant de 430.000 el 2009 a 330.000 el 2011. Des del 2010 fins a desembre del 2011 s'havia aconseguit tractar amb antiretrovirals a 100.000 infants més dels que eren tractats anteriorment.

Protegir  els infants per aconseguir una generació lliure de SIDA

Tanmateix, menys d'un terç de les dones embarassades i els infantss que requereixen tractament n'estan rebent, en comparació amb la mitjana mundial per als adults, que és del 54%.

"Senzillament, és reprovable que els adults tinguin el doble de probabilitats que els infants de beneficiar-se del tractament que necessiten", va dir el director executiu d'UNICEF, Anthony Lake.

"Per definició, aconseguir una generació lliure de sida exigeix ​​protegir els més joves i vulnerables. Hem de redoblar els nostres esforços perquè les mares i els nens infectats puguin viure sense sida. Hem de fer tot el que estigui al nostre abast per elevar el nombre de dones embarassades i infants que se sotmeten a examen i reben tractament mitjançant programes bàsics de salut infantil i prenatal".

Tractar les dones embarassades seropositives no només les manté amb vida i en bon estat de salut, també evita que els nadons adquireixin el virus durant l'embaràs, el part i el període de lactància. El tractament també pot prevenir la transmissió sexual d'una dona seropositiva a una parella sense VIH.

Treballar per posar fi als nous casos d'infecció pel VIH entre els infants per al 2015, i mantenir les seves mares amb vida, és un aspecte fonamental del compromís general d'UNICEF amb la supervivència infantil en virtut del moviment mundial Una promesa renovada.