Dia de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina: 3 milions de nenes mutilades cada any

La Mutilació Genital Femenina (MGF) viola els drets humans i afecta la salut i benestar d'uns 3 milions de nenes cada any. Més de 130 milions de nenes i dones dels 29 països d'Àfrica i Orient Mitjà en què la pràctica es concentra en l'actualitat, han experimientado alguna forma de MGF, i els efectes sobre les seves vides són enormes.
 
UNFPA, la Confederació Internacional de Llevadores, la Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia i UNICEF ens unim en una crida a l'acció per mobilitzar els treballadors de la salut de tot el món contra la Mutilació Genital Femenina (MGF).
 

Mutilació Genital Femenina: augmenta el compromís de comunitats i governs

A tot el món augmenta el compromís de les comunitats i els governs per eliminar la MGF, però no n'hi ha prou. Avui, coincidint amb el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, instem a tots els treballadors de la salut, des de les llevadores i infermeres fins als obstetres i ginecòlegs, a mobilitzar-se contra aquesta pràctica perillosa i profundament nociva.
 
Els treballadors de la salut de primera línia tenen coneixement directe de la dinàmica social de les comunitats on presten els seus serveis i de les normes socials que perpetuen la MGF, i poden accelerar el ràpid descens del suport a la pràctica. Els seus pacients els coneixen i confien en ells.
 
Els treballadors de la salut tenen a més una comprensió profunda de les conseqüències nocives d'aquesta pràctica. Veuen les complicacions urinàries, menstruals i obstètriques, incloses hemorràgies, infeccions i morts, que provoca. Són testimonis també del dany emocional que comporta la MGF, un trauma que sol durar tota la vida.
 

Mutilació genital femenina: hemorràgies, infeccions i danys emocionals

Els treballadors de la salut estan en molt bona posició per liderar l'esforç per resistir una pertorbadora tendència que ha sorgit en molts països: la medicalització de la MGF. Al voltant d'1 de cada 5 nenes ha estat mutilada per un professional de la salut qualificat. En alguns països pot tractar-se de fins a 3 de cada 4 nenes.
 
La MGF és il·legal en molts països i els encarregats d'atenció de la salut que la practiquen en aquests països estan violant la llei. Però en tots els països, sigui o no legal, els encarregats d'atenció de la salut que practiquen la MGF violen els drets fonamentals de les nenes i les dones. A més, aproven tàcitament aquesta pràctica nociva i infringeixen el precepte més bàsic de la medicina: no fer mal.
 
Els professionals de la salut, especialment els treballadors de primera línia, poden trobar-se sotmesos sovint a una considerable pressió considerable per practicar la MGF. Però si se'ls dóna suport per resistir aquesta pressió poden passar a formar part de la solució.
 
De manera que, primer de tot, instem a tots els treballadors de la salut a què abandonin la pràctica de la MGF i a que utilitzin la seva influència no només en les comunitats on treballen, sinó també amb els seus col·legues companys per accelerar l'abandonament de la MGF a tot arreu. A més, instem a tots els treballadors de la salut a que protegeixin la salut sexual i reproductiva de totes les dones que ja han estat sotmeses a la MGF.
 

Mutilació Genital Femenina: practicar la MGF viola drets fonamentals

Sabem que els treballadors de la salut no poden fer-ho sols. Les nostres organitzacions, UNFPA i UNICEF, per mitjà del nostre Programa Conjunt contra la MGF, la Confederació Internacional de Llevadores i la Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia, estem obstinades en aportar als treballadors de la salut les aptituds i la informació per accelerar l'abandonament de la pràctica de la MGF, així com per tractar les complicacions que se'n deriven.
 
Les normes socials, especialment en comunitats estretament unides, poden exercir un poder tremend sobre la vida de les persones. Però les normes socials poden canviar també quan les persones exerceixen el seu poder, quan els treballadors de la salut, els dirigents, els experts i, principalment, les nenes i les famílies, alcen la seva veu i prenen mesures.
 
En el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina prenguem junts una posició contra la MGF. La salut, els drets i el benestar de milions de nenes depenen d'això.
 

Nacer niño o niña
condiciona su vida

Personaliza tu colaboración y ayuda a miles de niñas.

Únete