Dia de l'Infant Africà: el repte d'anar a l'escola

Més de 30 milions d'infants no van a l'escola primària a l'Àfrica subsahariana

A l'Àfrica subsahariana més de la meitat dels nens de primària no va a l'escola.

En el Dia de l'Infant Africà, informes d'UNICEF i de l'Institut d'Estadístiques de la UNESCO revelen que a l'Àfrica subsahariana més de 30 milions d'infants en edat d'assistir a l'escola primària romanen fora d'ella, amb més de dos terços d'aquests nens en Àfrica occidental i central.

Els informes de La Iniciativa Global pels Infants fora de l'Escola revelen que les oportunitatsd'anar a l'escola es redueixen significativamentsi es tracta d'una nena, viu en unafamília pobra, és d'una zona rural o és cap de família.

"A l'Àfrica occidental i central, 1 de cada 5 nens en edat escolar no entrarà a unaaula" va dir Manuel Fontaine, Director Regional d'UNICEF per a l'Àfrica occidental i central. "Es necessitenmés aules i més professors qualificats, però això sol no serà suficient per portar els milions de nens més marginats a l'escola. Les famílies sovint no poden fer front a lestaxes escolars o al cost dels materials bàsics."

"Àfrica occidental i central té l'índex més alt del món en nens fora de l'escola, un 28%, el que significa que uns 19 milions d'infants en edat de primària en aquesta regió estan exclosos de l'educació," va dir Ann Therese Ndong-Jatta, Directora de l'Oficina Regional de la UNESCO per al Sahel.

la necessitat de millorar la qualitat de l'educació

El segon repte apuntat per La Iniciativa Global pels Infants fora de l'Escola és la pobra qualitat de l'educació oferida en moltes escoles, un repte al qual sovint es refereix com acrisi d'aprenentatge.

Els informes subratllen la importància de fer front alsingressos pobres, igual que els temes delocalització i gènere. Fan èmfasi en què la cultura, l'idioma, la seguretat i el medi ambient són aspectes vitals per millorar l'educació. Els informes també destaquen la necessitat d'una major anàlisi i unaplanificació més informada segons l'evidència per tal d'arribar als nens exclosos.

"Així no està funcionant", va dir Mohammad Djelid, director de l'Oficina Regional de la UNESCO per a l'Àfrica oriental. "Calen esforços especials per reduir els costos reals imposats a les famílies per enviar els seus fills a l'escola. Els pares han de ser animats a mantenir els seus fills a l'escola,especialment les nenes de comunitats marginades i grups vulnerables, i els nens amb discapacitats que estan massa sovint en risc d'estar fora de l'escola o d'abandonar-la".

UNICEF i UNESCO fan una crida alsgoverns africans i donants a reorientar els seus esforços per proporcionar educació gratuïta i de qualitat. L'objectiu final és garantir que tots els nens, independentment dels seus antecedents o circumstàncies, estiguin a l'escola i aprenguin.