Día do Neno Africano: o reto de ir á escola

Máis de 30 millóns de nenos non van á escola primaria en África subsahariana

En África subsahariana máis da metade dos nenos de primaria non vai á escola.

No Día do Neno Africano, informes de UNICEF e do Instituto de Estatísticas de UNESCO revelan que en África subsahariana máis de 30 millóns de nenos en idade de asistir á escola primaria permanecen fóra dela, con máis de dous terzos destes nenos en África occidental e central.

Os informes de A Iniciativa Global polos Nenos fóra da Escola revelan queas oportunidades de ir á escola se reducen significativamente se se trata dunha nena, vive nunha familia pobre, é dunhazona rural ou é xefe de familia. "En África occidental e central, 1 de cada 5 nenosen idade escolar nunca entrará a unhaaula" dixo Manuel Fontaine, Director Rexional de UNICEF para África occidental e central. "Necesítanse máis aulas e máis profesorescualificados, pero isto só non será suficiente para levar millóns dos nenos máis marxinados á escola. As familias frecuentemente non poden facer fronte ás taxas escolares ou ao custo dos materiais básicos. " "África occidental e central ten o índice máis alto do mundo en nenos fóra da escola, un 28%, o que significa que uns 19 millóns de nenos en idade de primaria nesta rexión estánexcluídos da educación, " dixo Ann Therese Ndong-Jatta, Directora da Oficina Rexional de UNESCO para o Sahel.

a necesidade de mellorar a calidade da educación

O segundo reto apuntado por La Iniciativa Global polos Nenos fóra da Escola é apobre calidade da educación ofrecida enmoitas escolas; un reto ao que frecuentemente se refire como 'crise de aprendizaxe'. Os informes subliñan a importancia de facer fronte aospobres ingresos, ao igual que os temas delocalización e xénero. Fan fincapé en que a cultura, o idioma, a seguridade e o medio son aspectos vitais para mellorar a educación. Os informes tamén destacan a necesidade dunha maior análise e unhaplanificación máis informada segundo a evidencia co fin de chegar aos nenos excluídos. "Así non está funcionando", dixo Mohamed Djelid, Director da Oficina Rexional de UNESCO para África oriental. "Requírense esforzos especiais para reducir os custos reais impostos ás familias para enviar os seus fillos á escola. Os pais deben ser animados a manter os seus fillos na escola, especialmente as nenas de comunidades marxinadas e grupos vulnerables, e os nenos con minusvalideces que están demasiado a miúdo en risco de estar fóra da escola ou de abandonala".UNICEF e UNESCO fan un chamamento aosgobernos africanos e doadores a reorientar os seus esforzos para proporcionar educación gratuíta e de calidade. O obxectivo final é garantir que todos os nenos, independentemente dos seus antecedentes ou circunstancias, estean na escola e aprendendo.