Crisi migratòria: la situació empitjorarà si no es fa front a les necessitats de Síria i la regió

La crisi de refugiats i migrants a Europa empitjorarà si no es fa un esforç major per acabar amb el prolongat conflicte a Síria i per abordar les necessitats humanitàries de les milions de persones afectades per la violència.

 
"Cada persona siriana amb què parlo em diu ques'hauria quedat al seu país si pogués sentir-sesegur, viure en pau i ser tractat amb dignitat. Posen en risc les seves vides i les dels seus fills en la fugida a Europa perquèno tenen una altra opció i no veuenfutur per a ells o per als seusfills", ha dit Peter Salama, director regional d'UNICEF a l'Orient Mitjà i l'Àfrica del Nord.
 

CRISI a SíRIA: 16 MILiONS DE PERSONeS EN RISc

El conflicte a Síria ha provocat que uns 16 milions de persones, gairebé la meitat d'ellesinfants, necessitin assistència vital i protecció:
  • Uns 2 milions d'infants no van a l'escola a l'interior de Síria.
  • Uns 5 milions de persones de les ciutats i comunitats de tot el país han patit en els últims mesos les conseqüències de llargs, i en ocasions intencionats, talls de l'abastament d'aigua.
  • Més de la meitat dels hospitals públics nomésfuncionen parcialment o estan fora de servei per complet.
  • Més de 4 milions de sirians, lameitat d'ells nens i nenes,han abandonat el país des que va començar el conflicte, fa gairebé cinc anys. Les últimes dades de la Unió Europea mostren que la majoria de refugiats que han arribat a Europa el 2015 procedeixen de Síria.
Mentre s'intensifiquen els esforços per afrontar les necessitats urgents dels qui emprenen perilloses travessies cap i per Europa, se segueix necessitant un suport important en els països veïns de Síria.Turquia, el Líban iJordània ja acullen uns 3,7 milions de sirians.
 
Tot i les enormes dificultats a què s'enfronten els afectats per la guerra, el finançament de l'ajuda humanitària no segueix el ritme de les necessitats. La crida d'UNICEF per als programes a Síria i els països veïns durant el 2015, per valor de 903 milions de dòlars (807 milions d'euros), no ha rebut ni la meitat dels fons requerits.