Crise migratoria: a situación empeorará se non se afrontan as necesidades en Sirya e a rexión

A crise de refuxiados e migrantes en Europa empeorará se non se fai un maior esforzo para terminar co prolongado conflito en Sirya e para abordar as necesidades humanitarias dos millóns de persoas afectadas pola violencia

"Cada persoa siria coa que falo dime que se quedaría no seu país se puidese sentirse seguro, vivir en paz e ser tratado con dignidade. Pon en risco as súas vidas e as dos seus fillos na súa fuxida a Europaporque non teñen outra opción e non venfuturo para eles ou para os seusfillos", dixo Peter Salama, director rexional de UNICEF en Oriente Medio e África do Norte.
 
 

CRISe EN SIRyA: 16 MILLóNS DE PERSOAS EN RIScO

O conflito en Siria provocou que uns 16 millóns de persoas, case ametade delas nenos, necesitenasistencia vital eprotección:
  • Uns 2 millóns de nenos non van á escola no interior de Siria.
  • Uns 5 millóns de persoas das cidades e comunidades de todo o país sufriron nos últimos meses as consecuencias de longos, e en ocasións intencionados,cortes do abastecemento de auga.
  • Máis da metade dos hospitais públicosfuncionan parcialmente ou están fóra de servizo por completo.
Máis de catro millóns de sirios, a metade deles nenos,abandonaron o país desde que empezou o conflito, fai case cinco anos. Os últimos datos da Unión Europea mostran que a maioría de refuxiados que chegaron a Europa en 2015 proceden de Sirya.
 
Mentres se intensifican os esforzos para afrontar as necesidades urxentes de quen emprenden perigosas travesías cara a e por Europa, séguese necesitando un apoio importante nos países veciños de Sirya. Turquía, Líbano eXordania xa acollen a uns 3,7 millóns de sirios.
 
A pesar das enormes dificultades ás que se enfrontan os afectados pola guerra, o financiamento da axuda humanitaria non segue o ritmo das necesidades. Ochamamento de UNICEF para os programas en Siria e os países veciños durante 2015, por valor de 903 millóns de dólares (807 millóns de euros), non recibiu nin a metade dos fondos requiridos.