Crisi de Síria: preparant la tornada a l'escola de 30.000 infants refugiats a Jordània

UNICEF i els seus aliats a Jordània estan ampliant els programes educatius per arribar als infants que no van a classe perquè s'han hagut de quedar a casa i que, com van tres o més cursos per darrere, ja no poden tornar a matricular-se en les escoles formals.

UNICEF estima que hi ha prop de 60.000 infants sirians i jordans vulnerables que no poden tornar alsistema educatiu públic, de manera que necessiten ser reincorporats amb urgència a sistemes educatius informals.
 
Molts d'aquests nens passen la major part deltemps a casa seva. Reconeixen estar avorrits i frustrats, amb poca esperança en un futur que auguren poc prometedor.
 
Els nens sirians també estan intentant conviure amb l'estrès emocional de viure enmigd'un conflicte o com desplaçats, sent vulnerables a l'explotació i l'abús.
 
Molts pares prefereixen deixar els seus fills a casa com a mesura de protecció. Després d'una avaluació psicològica dels joves del campament de refugiats deZa'atari, es va conèixer que la forma més comuna que tenen els joves d'enfrontar els seus problemes, el 71%, era "abandonar o amagar-se".
 
Aquest any, UNICEF i els seus aliats tenen previst arribar a uns 30.000 infants sirians i jordans vulnerablesque estan a casa a través de programes d'educació informal a tot el país.
 
Els programes ja existents s'ampliaran, com les classes informals que s'imparteixen al centre comunitari de Baga'a, a l'est d'Amman, on més de 2.000 nens estan en llista d'espera. També obriran uns altres 26 centres al llarg del país.
 

CRISI DE SíRIA: FORMACIÓ PeR GARANTIR UN FUTUR

És essencial matricular els nens que es queden a casa per donar-los l'oportunitat de reprendre un rumb en les seves vides, guanyar en seguretat i recuperar la normalitat, així com motivar que interactuïn amb altres nens i les seves comunitats. Les classes informals i de suport motiven els infants a tornar a les classes on aprendran habilitats vitals i unaformació que garanteixi el seufutur
 
Més del 80% dels 595.000 refugiats siriansque viuen a Jordània es troben en pobles, i no en campaments. UNICEF està estudiant ampliar encara més els seus programes per arribar a tots els nens refugiats a Jordània i donar-los així l'oportunitat de continuar amb els seus estudis.