Crisi de Síria: la sequera amenaça la població

La manca d'aigua a Síria està empitjorant la situació dels més de 4 milions d'infants en situació de risc.

Són els nivells de pluja més baixos dels últims cinquanta anys.

La situació és tan desesperada que podria conduir quemés civils abandonin les seves llars. Se sumarien als 6,5 milions de persones que ja s'han vistdesplaçades per la crisi.

Els més de tres anys de conflicte han deixat gran part de lainfraestructura d'aigua de Síria enruïnes. Això, unit a l'actual sequera, està impactant greument en la disponibilitat d'aigua.

Per cridar l'atenció sobre la gravetat del problema,UNICEF ha emès un avís especialsobre la situació d'aigua, sanejament i higiene:Sequera: la creixent crisi de l'aigua que enfronta Síria i la regió.

manca d'aigua a Síria i la regió

AlLíban i Jordànialestensionsentre les comunitats localsi elsrefugiats sirians s'accentuen per la competència pels recursos limitats, incloent-hi la disminució dels subministraments d'aigua.

"L'escassetat d'aigua potablesumat a l'impacte del conflicte continu i la calor intensa de l'estiu,augmentaelriscreal de més desplaçaments de població i de propagació de malalties entre els nens vulnerables", va dir Maria Calivis, directora regional d'UNICEF per a Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica.

"Comptem amb els nostres generosos donants per avançar. Altrament ens veurem obligats a aturar o reduir algunes de les nostres operacions, deixant els infants en un alt risc de contrauremalaltiestransmeses per l'aigua i altres infeccions contagioses", va dir Calivis.

Hi ha una greu escassetat de fons. Dels 602.300.000 d'euros per fer front a les necessitats de la infància afectada pel conflicte, s'han sol·licitat 160.200.000 euros per a Síria, dels quals només s'han rebut el 16 per cent, i 442.100.000 per la regió, dels quals només s'ha aconseguit recaptar el 26 per cent.