Crisi de refugiats: ampliem la nostra resposta a Croàcia

Des de l'enduriment en les fronteres d'Hongria, Croàcia s'ha convertit en un dels principals països de trànsit en la crisi de refugiats que viu Europa. Es calcula que només la setmana passada, van entrar 10.000 dones i infants en aquest país.

Per això, des d'UNICEF hem establert 2 centres temporals de protecció per atendre els nens i nenes que van arribant, amb un equip d'experts que analitzen la situació cas per cas.

Aquests espais ofereixen als infants la possibilitat dejugar i aprendre. A més, allí reben atenció psicològica i poden descansar després de la dura experiència que els ha tocat viure.

Els infants arriben exhausts,confosos i traumatitzats després d'un llarg viatge per diversos països. Alguns pateixenmalalties víriques ideshidratació. Fa mesos que mengenproductes secs o enllaunats, de manera que necessiten aliments frescos de manera urgent.

CRISI MIGRATòRIA: INFORMem SOBRE eLS PErills de mines a cROàCIA

El canvi en la ruta migratòria ha convertit el poble d'Opatovac, a la frontera amb Sèrbia, en un centre clau de recepció de refugiats on arriben una mitjana de 5.000 persones al dia.

A més dels centres d'atenció dels infants i famílies que van arribant, UNICEF hem distribuït més de 7.000 fullets per informar les persones que creuen lafrontera amb Croàcia dels perills de mines a les zones frontereres, que romanen des de laguerra dels Balcans en els anys 90.

Alguns dels refugiats que arriben a l'antiga República Iugoslava de Macedònia, Croàcia i Sèrbia es registren perdemanar-hi asil, però la majoria continua el seu viatge amb autobús o trenamb l'objectiu d'arribar fins als països d'Europa occidental i del nord. Molts fugen de la violència a Síria, l'Iraqi l'Afganistan.

CRISI DE REFUGIAtS: 200.000 PERSONeS S'HAN REGISTRAt a SèRBIA i MACEDòNIA

Croàcia és un dels últims països on s'ha produït un sobtataugment del nombre de migrants i refugiats que busquen una ruta segura cap a l'oest i el nord d'Europa.

A l'antiga República Iugoslava de Macedònia, unes 90.000 persones s'han registrat a la frontera, a Gevgelija, des de juny d'aquest any. ASèrbia, prop de 108.000 personess'han registrat al creuar la frontera a Presevo, en el mateix període. S'estima que les xifres reals podrien ser el doble, ja que moltes persones passen pels dos països sense registrar-se.

Els infants representen la quarta part del total de persones que busquen asil a Europa. En els primers set mesos del 2015, 133.000 nens i nenes han demanat asil a la UE, un augment de gairebé el 80 % des del 2014segons les últimes dades de l'Eurostat.