Conferència per la inclusió dels nens amb discapacitat

A Moscou se celebra en aquests dies la primera conferència regional per la inclusió dels nens amb discapacitat. En total 1,1 milions de nens amb discapacitat en el Centre i l'Est d'Europa i la Comunitat d'Estats Independents viuen al marge de la societat, amagats a les seves cases o en institucions.

Els nens amb discapacitat tenen més probabilitat de no assistir a l'escola i són més vulnerables a sofrir l'abandó, l'abús i l'explotació. "Com s'indica en la Convenció, els nens amb discapacitat han de tenir accés a una educació primària i secundària inclusiva, de qualitat i gratuïta en igualtat de condicions. És la nostra responsabilitat assegurar que aquest dret es compleixi ", va dir Berman-Bieler, Assessora d'UNICEF sobre Nens amb discapacitat. La Conferència, que conclourà el 29 de setembre, està organitzada per UNICEF amb el suport del Govern de la Ciutat de Moscou. En ella es reuneixen experts i funcionaris governamentals de 20 països que des de dimarts passat estan compartint bones pràctiques sobre el marc jurídic adequat, polítiques i finançament. Durant el transcurs de la Conferència es donarà veu als nens, amb o sense discapacitat, que expressaran les seves opinions. Rosangela Berman-Bieler, va instar als governs a ratificar la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i va recolzar les polítiques per a una educació inclusiva.
 

Cal evitar l'ingrés dels nens en institucions

"També creiem que s'hauria de fer un esforç per reduir el prejudici, estigma i discriminació contra els nens amb discapacitat. Per fer front a les percepcions de la societat i canviar les actituds cap a ells, es necessiten intervencions en promoció, mobilització social i comunicació per al canvi social", va afegir Berman-Bieler. Entre les mesures que es recomanen per avançar en el camí de la inclusió es troben: evitar l'ingrés dels nens amb discapacitat en institucions, donant prioritat als menors de tres anys; posar en pràctica polítiques d'educació i estratègies per promoure l'accés i plena participació a l'educació de qualitat; i el respecte dels drets dins dels ambients d'aprenentatge.