Ajuda a Filipines: es necessiten 25,4 milions d'euros

UNICEF ha fet una crida de fons per valor de 25,4 milions d'euros (34 milions de dòlars) per donar ajuda a Filipines i donar assistència als més de 4 milions d'infants afectats pel tifó que va destrossar l'arxipelag fa quatre dies.

Aquesta crida és una primera estimació dels fons necessaris per ajudar a la recuperació dels infants i les seves famílies, i s'esera que sigui suficient per cobrir les necessitats durants els pròxims  sis mesos. Es tracta d'una crida especialment urgent perquè segons les primeres informacions, moltes de les regions que han sigut colpejades pel tifó no tenen electricitat, aigua, menjar i medicines.

Tifó haiyan a Filipines: nens vulberables a malalties

“Cada dia que passa, milers de nens s'estan quedantdèbils i més vulnerables a les malalties" ha dit Tomoo Hozumi, representant d'UNICEF en Filipines. “L'enderrocament dels sistemes d'aigua i sanejament i la destrucció de cases i escolels són coses que estan posant la infància en una situació de risc enorme i necessitada d'ajuda urgent" .

Ya s'han distribuit alguns subministres, incloent letrines portàtils a Tacloban. També està de camí a la zona un camí que transporta subministres d'higiene (inclou sabó, detergent i productes d'higiene personal) i material escolar i de joc, molt necessaris en aquestes circumstància per ajudar a larecuperació emocional de la infància.

Cada dia es veu més clara la dimensió de les necessitats que enfrontin nens i infants.

Els serveis d'aigua, sanejament i higiene estan practicament arrasats, amb tuberies inundades i sense electricitat, fent impossible el bombeig i el tractament de l'aigua. Tenir aigua segura és essencial per protegir els infants de malalties que, unides a la desnutrició, poden ser mortals.

S'han destruït molts centres de salut i clíniques de maternitat  i això provocarà que els serveis de salut estiguin restringits i hi haurà amenaces sobretot de mortalitat materna i neonatal .Es calcula que uns 100.000 nens menors de cinc anys i 60.000 dones embarassades o en període de lactància s'han vist desplaçades pel tifó. Les interrupcions en les rutines d'alimentació maternoinfantil , com la lactància materna , juntament amb els danys als sistemes d'aigua i sanejament han posat als nens més petits en greu risc de desnutrició , especialment en àrees amb alt índex de pobresa a les que 2.000 famílies ja estaven lluitant per sobreviure .Es calcula que 2,8 milions de nens en edat preescolar i escolar poden haver perdut les seves llars. A la zona més impactada de la Regió 8, Visayas Oriental , més de 3.000 escoles i 2.400 centres d'atenció de dia sembla que han estat afectats .La destrucció de llars i escoles durant els desastres , i el desplaçament massiu de comunitats i famílies deixa als nens en risc d'abús i explotació .

RespOSTA D'UNICEF DAVANT DEL tifó Haiyan

  • UNICEF Filipinas està distribuint actualment 10.000 paquets de pastilles potabilitzadores d'aigua, 3.000 kits d'higiene i dos unitats de tractament d'aigua. 
  • UNICEF a Copenhaguen ha enviat més de 20 generadors elèctricsper proveir plantes de tractamentd'aigua. S'han enviat més de1.200 kits peranalitzar la qualitat de l'aigua i també bosses d'aiguaplegables. UNICEF ha adquirital país 10.000kits d'aiguai 10.500kits d'aigua de mida familiar, així compastilles per potabilitzar 6,3 milionsde litres d'aigua.
  • Elsespecialistesen higiene UNICEFproporcionaran assessorament tècnic sobreles alternativesmés apropiades als inodors,així comsobre l'eliminació segura dels residussòlids ilíquids, i també ajuda per vigilar l'estat de l'aigua per evitar brots de malalties. UNICEF també ajudaràa promoure pràctiques d'higienedestinades a les dones que tenen elperíode, i construirà centres i espais d'aprenentatgeseparats per sexes.
  • UNICEF està accelerant la distribució de30 farmacioles d'emergència amb capacitat cadascun per atendre les necessitats d'una població de1.000 personesdurant tres mesos. UNICEFtambé estàenviant àcidfòlic iantibiòtics per als adults i els nens.
  • L'agència posarà enmarxa centresd'alimentacióterapèutica per altractament de la desnutrició aguda severa dels nens. Ja estande camí lescaixes amb aliment terapèutic(pasta de cacauet) i 1,35milions de sobres de micronutrients en pols.
  • UNICEF ha distribuït 1.860 lones impermeables -fabricades amblàmines de plàstic reforçat-i 72tendes de campanya que poden ser utilitzadescom a escoles iespais segurs, mentre busca finançamentper establir espais d'aprenentatgesegurs perquè els nens puguin seguir la seva jornada escolari els parespuguin  estar segurs. UNICEFajudarà a posar en marxa programes derecuperació psicosocial,que inclou la formació de milersde mestres itreballadors.
  • UNICEF està treballant amb lesautoritats localsper identificar iregistrar els nensque puguin haver estat separats de les seves famílies durant els desplaçaments. UNICEF també donarà suportper tal d'enfortir les institucions públiques locals, inclosos els ajuntaments i Consell de Barangay per assegurar el benestardels nens, jaque aquestes corporacions han estat moltdebilitades durant les últimes emergencias. Els nens i les nenes de Filipines necessiten ajuda d'emergència iprotecció.

AJUDA A FILIPINES: FORMES DE COL·LABORAR

Si vols col·laborar en aquesta emergència, pots fer-ho: 

A través de la nostra web.
 
Enviant un SMS* amb la paraula UNICEF al 28028
 
Trucant al 902 31 41 31
 
En els següents comptes corrents bancaris:
 
Sabadell 0081 5197 50 0001108215
BBVA          0182 2370 40 0208517159
Caixabank  2100 5731 70 0200005001
Santander  0049 1804 16 2610410756
Banesto      0030 8301 78 0000046271
ING Direct   1465 0100 95 6000000000
 
*COST DEL MISSATGE1,20 € ÍNTEGREPER UNICEF. Vàlidper a Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo. Nombre sense fins comercials. Operatper UNICEFn.at.clt: 902080900 unicef.es. Informació legal i protecció de dades: unicef.es