3 de cada 4 d’infants pateix algun tipus de disciplina violenta a la llar

 

3 de cada 4 nenes entre els 2 i els 14 anys pateix algun tipus de disciplina violenta  a la llar, segons es desprèn de l’informe d’UNICEF en què s’analitzen 35 països d’ingressos mitjans i baixos.

"Àmpliament percebuda com un tabú social, la violència contra la infància es denuncia molt poc i els infants se senten sovint espantats per parlar i buscar suport" afirma Marta Santos Pais, Representant especial del secretari general de Nacions Unides sobre la violència contra els infants.

"Les estadístiques oficials no reflecteixen l’escala real i l’extensió d’aquest fenomen”, explica Santos Pais sobre les conclusions que es desprenen de l’informe Pràctiques disciplinàries a la llar: evidències d’un rang de països d’ingressos mitjans i baixos.

“La manca de dades adequades compromet la planificació nacional, obstaculitza les polítiques i la mobilització de recursos i limita la capacitat de prevenir i combatre la violència de les intervencions específiques”, afegeix Marta Santos Pais. 

Disciplina violenta

La disciplina violenta es defineix com el conjunt d’accions que emprèn un progenitor o cuidador per causar mal físic o malestar emocional com a manera de corregir el comportament.

Pot adoptar dues formes: l’agressiópsicològicai el càstig físic. La més comuna és la violència psicològica, però sovint coexisteix amb el càstig físic.

No obstant això, les dades revelen que la majoria dels cuidadors creuen que el càstig físic no és necessari per educar els infants.  De fet, els mètodes no violents són la manera més comuna de disciplina.

Per a Marta Santos Pais, el canvi de creences i actituds a través de la legislació i la comunicació és important, encara que insuficient per canviar el comportament.

"Igualment important és ajudar les famílies en les seves responsabilitats, la promoció de bones pràctiques d’educació dels fills i l’ús de la disciplina positiva per garantir el creixement saludable dels infants i el seu desenvolupament", afegeix la representant.