Informe d’UNICEF: 3 de cada 4 infants patix alguna classe de disciplina violenta a casa

Tres de cada quatre infants entre 2 i 14 anys patix alguna classe de disciplina violenta a casa, segons que es desprén de l’informe d’UNICEF en què s’analitzen 35 països d’ingressos mitjans i baixos.

  

“Àmpliament percebuda com un tabú social, la violència contra els infants es denuncia molt poc i els menors sovint tenen massa por per a contar-ho i buscar ajuda” afirma Marta Santos Pais, representant especial del secretari general de les Nacions Unides sobre la violència contra els infants.

“Les estadístiques oficials no reflectixen l’escala real i l’extensió d’este fenomen”, explica Santos Pais sobre les conclusions que es desprenen de l’informe Prácticas disciplinarias en el hogar: evidencias de un rango de países de ingresos medios y bajos    (Pràctiques disciplinàries a casa: estudi d’un grup de països d’ingressos mitjans i baixos).

“La falta de dades adequades compromet la planificació nacional, obstaculitza les polítiques i la mobilització de recursos i limita la capacitat de previndre i combatre la violència de les intervencions específiques”, afegix Marta Santos Pais.

DISCIPLINA VIOLENTA

La disciplina violenta es definix com el conjunt d’accions que empra un progenitor o cuidador per a causar dany físic o malestar emocional com a forma de corregir el comportament. 

Pot adoptar dues formes: l’agressió psicològicai el càstig físic. La més comuna és la violència psicològica, però sovint coexistix amb el càstig físic.

No obstant això, les dades revelen que la major part dels cuidadors pensen que el càstig físic no és necessari per a educar els infants. De fet,els mètodes no violents són la manera més habitual de disciplina.

Per a Marta Santos Pais el canvi de creences i d’actituds a través de la legislació i la comunicació és important, encara que insuficient per a canviar este comportament.

“Igualment important és ajudar les famílies en les seues responsabilitats, la promoció de bones pràctiques d’educació dels fills i l’ús de la disciplina positiva per a garantir el creixement saludable dels infants”, afegix la representant.