Cròniques d'acollida

Nois i noies migrants no acompanyats prenen la paraula

Cartel

En els darrers anys s'ha produït un augment notable pel que fa a l'arribada d'adolescents i joves migrats no acompanyats, fenomen que ha suposat un increment exponencial del percentatge d'aquests nois i noies al sistema de protecció. Aquesta situació, tot i no ser nova en absolut, ha posat de manifest les mancances del sistema i la necessitat d'abordar els seus reptes sempre des de la perspectiva dels drets dels infants i els adolescents.

Al curtmetratge documental Cròniques d'acollida, elaborat per UNICEF Comité Catalunya i el suport de l'Agència Catalana de Cooperació, i la proposta didàctica que l'acompanya podreu reflexionar amb el vostre alumnat i fer propostes sobre aquesta situació.