Dia Universal de l'Infant

El dret a la supervivència, un dret humà

Coincidint amb el Dia Universal de l'Infant, que cada 20 de novembre commemora l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant (CDN en castellà), UNICEF Espanya vol recordar que la nutrició, la salut, la supervivència i el desenvolupament són drets humans recollits en aquest tractat internacional, el més ratificat de la història. 

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) persegueixen l'eradicació de la pobresa extrema i la fam (ODM 1) i la reducció de la mortalitat infantil (ODM 4). Per primera vegada en la història existeixen recursos i coneixements suficients per acabar amb la fam i la pobresa, no obstant això, un terç de les morts d'infants menors de cinc anys estan relacionades amb la desnutrició, la qual cosa suposa la pèrdua de 2,5 milions de vides infantils cada any.El dret a la supervivència és per a UNICEF el primer dels drets, i com va indicar Kul C. Gautam, Director Executiu Adjunt d'UNICEF, “la fam i la desnutrició no són conseqüències només de la falta d'aliments, sinó també de la pobresa, la desigualtat i els errors en l'ordre de les prioritats”.

El grEU problema de la desnutrició

La desnutrició crònica manté atrapats en el cercle de la pobresa a quasi 200 milions d'infants menors de cinc anys al món en desenvolupament, la qual cosa suposa un seriós obstacle per al seu progrés, el de les seues comunitats i els seus països. Aquest tipus de desnutrició produeix en els infants retards físics i mentals que duren tota la vida. D'altra banda, quan la desnutrició es torna aguda (aproximadament un 13% de la població infantil la pateix), necessita tractament urgent. El risc de mort és 9 vegades superior per a un infant amb desnutrició aguda greu que per a un infant en condicions normals.

BANYA d'Àfrica: 320.000 INFANTS AMB desnutrició aguda grEU   

El passat 20 de juliol es va declarar fam a diverses zones del sud de Somàlia, on centenars d'infants han mort per causes relacionades amb la desnutrició i centenars de milers segueixen en risc. L'emergència en la Banya d'Àfrica s'ha convertit en una crisi de supervivència infantil de dimensions massives. La falta d'aliments produeix desnutrició i els infants amb desnutrició són extremadament vulnerables a malalties mortals com la malària, la diarrea o la pneumònia. Segons els últims informes, 320.000 infants menors de cinc anys estan greument desnutrits en tota la regió.

En el centre i el sud de Somàlia, on l'accés de les agències humanitàries és limitat, UNICEF i els seus aliats han tractat a més de 140.000 infants amb desnutrició en més d'1.000 centres de nutrició i ha arribat a 600.000 persones amb alimentació suplementària.  

La Convenció sobre ELS DRETS de l'INFANT (CDI)

La CDI és el primer instrument internacional que reconeix als xiquets i xiquets com a agents socials i com a titulars actius dels seus propis drets. El text va ser aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990. Els seus 54 articles arrepleguen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els infants. La seua aplicació és obligació dels governs, però també defineix les obligacions i responsabilitats d'altres agents com els pares, professors, professionals de la salut, investigadors i els propis xiquets i xiquetes.UNICEF té el mandat de Nacions Unides de vetlar pel compliment de la Convenció sobre els Drets de l'Infant i tot el seu treball es basa en la CDI. Aquest any el Dia Universal de l'Infant, 20 de novembre, coincideix amb la celebració d'eleccions al nostre país. UNICEF Espanya ha presentat als partits polítics una sèrie de propostes que tenen a la infància com a eix.