Campanya contra la desnutrició infantil

UNICEF Espanya llança la campanya Dona un día (www.dona1dia.com), amb l'objectiu de conscienciar a la societat espanyola sobre les terribles conseqüèncias de la desnutrició infantil, la qual es relaciona amb més de 2,5 milions de morts anuals en el món. 

La desnutrició és la consequència de diversos factors: la ingesta insuficient d'aliments, la falta d'una atenció adequada i l'aparició de malalties infeccioses. Però, a més, hi ha altres causes indirectes com la pobresa, la desigualtat o l'escassa educació de les mares. 
 
En l'actualitat, quasi 200 milions d'infants menors de cinc anys en el món pateixen desnutrició crònica, fet que els pot produir retards físics i mentals irreversibles. Es tracta d'un problema de gran magnitud, pel nombre d'infants afectats i per la falta d'atenció que rep.
 

Quan la desnutrició es torna aguda, requereix tractament immediat i atenció mèdica urgent. Aquest tipus de desnutrició, que afecta a un 13% de la població infantil, és la que estan patint centenars de milers d'infants en la Banya d'Àfrica. No obstant això, com assenyala el dossier d'UNICEF La desnutrició infantil: causes, conseqüències i estratègies per a la seua prevenció i tractament acabar amb aquesta xacra és possible. Existeix un període fonamental per prevenir-la: els 1.000 dies que transcorren des de l'embaràs fins als dos primers anys de vida de l'infant.

La lluita contra la desnutrició infantil és un àrea prioritària en el treball del Fons de Nacions Unides per a la Infància, UNICEF, que desenvolupa múltiples actuacions i intervencions, agrupades en diferents categories: prevenció (lactància materna), canvis en l'entorn soci-cultural (promoció d'hàbits d'higiene com el rentat de mans) o tractament de la desnutrició aguda.   
 
Pau Gasol, Ana Duato I cENTENARS de personEs I empresEs s'han uniT
Missing file.
Pau Gasol i Ana Duato, Ambaixadors d'UNICEF Espanya, han conegut sobre el terreny la problemàtica de la desnutrició i el treball per a la seua prevenció i tractament, i han decidit sumar-se a aquesta iniciativa. Ells són els protagonistes del spot en què, sota la direcció del realitzador Rodrigo Cortés, inviten a unir-se a la lluita contra la desnutrició.
 
Tothom pot fer-ho, donant difusió a la informació sobre aquesta problemàtica o recolzant el treball contra la desnutrició mitjançant l'enviament d'un SMS amb la paraula DIA al 28028. Amb aquesta xicoteta aportació d'1,2 euros*, la qual va destinada a UNICEF, es pot financiar el tractament d'un dia a un infant amb desnutrició aguda greu (el tracatament total pot durar de 4 a 6 setmanes).
 
Dona1Día compta, a més amb el suport de més de 50 mitjans de comunicació en tota Espanya, més de 60 empreses, unes 20 entidats deportives, entorn de 1.000 sales de cinema i desenes d'organitzacions de diferents sectors de la nostra societat. Tots ells difondran la iniciativa d'UNICEF Espanya a través d'accions dirigides als seus empleats, clients i grups d'interès.
 
* Cost màxim 1,42 euros. Operat per Alvento n.atn.clte: 902887786 alvento.es