Informe de acción humanitaria 2007

 

No mundo, millóns de nenos padecen as consecuencias de emerxencias sen nome que arruínan as súas vidas. As organizacións de axuda humanitaria traballan nestas crises coa escaseza de fondos que crea o feito de que o que os doantes descoñezan as dimensións das emerxencias esquecidas.

UNICEF presenta o seu Informe de Acción Humanitaria 2007, no que fai balance do grao de cobertura que recibiron as emerxencias durante 2006 e fai un chamamento de fondos para 33 países en crises en 2007.

As emerxencias, xa sexan desastres naturais, conflitos curtos ou conflitos de longa duración, teñen un custo moi elevado na vida de mulleres e nenos de todo o mundo, afirma a Directora Executiva de UNICEF, Ann M. Veneman.

Moitas crises seguen sen recibir suficiente financiamento e, sen un financiamento adecuado, non se poden levar a cabo actividades esenciais para millóns de nenos, polo que as súas vidas seguen a estar en perigo.