A Infancia nas Illas Baleares 2012-2013 (en catalán)

Este informe quere contribuír a situar a infancia e os seus dereitos entre as prioridades da axenda social e política balear, a partir dunha primeira análise os principais ámbitos da aplicación da Convención.  

UNICEF Comité Baleares presenta este primeiro informe sobre a situación da infancia nas Illas Baleares en cumprimento da súa misión de velar e facer seguimento da aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno de 1989 e dar a coñecer as recomendacións do Comité dos Dereitos do Neno de Nacións Unidas específicas para o Estado español.  esses