La Infància a les Illes Balears 2012-2013

Aquest informe vol contribuir a situar la infància i els seus drets entre les prioritats de l'agenda social i política balear, a partir d'una primera anàlisi dels principals àmbits de l'aplicació de la Convenció.

UNICEF Comité Baleares presenta aquest primer informe sobre la situació de la infància a les Illes Balears en compliment de la seva missió de vetllar i fer seguiment de l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant de 1989 i donar a conèixer les recomanacions delComitè dels drets dels Infants de Nacions Unides específiques per a l'Estat espanyol.