Guía del Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños y Niñas en los Conflictos Armados (Guía do Protocolo facultativo sobre a participación de nenos e nenas nos conflitos armados)

Debido á proliferación dos conflitos armados no mundo, cada vez hai un maior número de nenos e nenas expostos á brutalidade da guerra. En numerosos países, forzas e grupos armados recrutan a mozos de ambos os sexos como soldados, tanto á forza como de forma voluntaria.

A Guía está destinada a prestar asistencia ás ONG, aos organismos dedicados á protección infantil e a outros promotores dos dereitos da infancia, aos funcionarios dos gobernos, nas súas actividades para asegurar a ratificación ou adhesión do Protocolo Facultativo e a aplicación plena do tratado.